Acest site este cofinanĊ£at din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

UMFIasi
Login / Creaza cont
UMFIasi UMFIasi

Prima pagina

CEPS

Despre proiect

Noutati

Media

Rezultate proiect

Forum

Contact

Despre proiect

Despre proiect

Proiectul "Studii postdoctorale in domeniul eticii politicilor de sanatate isi propune cresterea participarii si motivatiei pentru cariera in cercetare prin sprijinirea cercetatorilor in implicarea in activitatea de cercetare postdoctorala. In cadrul proiectului se urmareste dezvoltarea si modernizarea formarii continue pentru furnizarea de noi competente, cunostinte si abilitati pentru atragerea in activitatea de cercetare a specialistilor din diverse domenii, prin formarea de echipe multidisciplinare implicate in elaborarea si argumentarea politicilor de sanatate.

 

Activitatile specifice se vor concretiza, intre altele, in acordarea unor burse post-doctorale pentru o perioada de 31 de luni pentru specialisti provenind din cel putin 7 domenii: medicina, stiinte economice, sociologie, filozofie, asistenta sociala, drept, teologie , 25 stagii de cercetare in strainanate sau in tara cu durata de 6 luni, 3 studii pe problematici de cercetarea serviciilor de sanatate cu focalizare pe grupuri defavorizate (ex. rural, Roma, gender), politici de alocare a resurselor in serviciile de sanatate, stari terminale si transplant de organe si tesuturi. 

Obiectivele proiectului:

- Dezvoltarea resurselor umane din cercetare prin sprijinirea a 40 de cercetatori pentru implicarea in activitatea de cercetare postdoctorala prin burse de cercetare si introducerea unor module de formare specifice cercetarii

- Dezvoltarea cadrului institutional de cercetare al solicitantului - crearea unei baze informationale moderne, dotarea cu echipamente necesare cercetarii si crearea unei echipe multidisciplinare de cercetare - Crearea unei retele de cercetare la nivel national si international pe probleme de bioetica prin sprijinirea colaborarii dintre universitati si alte centre de cercetare.

Proiectul „Studii postdoctorale in domeniul eticii politicilor de sanatate” se desfasoara pe o perioada de 3 ani, incepand cu anul 2010.