Acest site este cofinanĊ£at din Fondul Social European prin Programul OperaĊ£ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Prima pagina

Despre centru

Personalul centrului

Activitatea centrului

Programe de formare

Forum

Contact

Bursieri

Personalul centrului

In cadrul proiectului „Studii postdoctorale in domeniul eticii politicilor de sanatate” 40 de cercetatori post-doctorali sunt sprijiniti in activitatea de cercetare transdisciplinara si multidisciplinara. 

 

Proiectul isi propune dezvoltarea si modernizarea formarii continue pentru furnizarea de noi competente, cunostinte si abilitati pentru atrage-rea in activitatea de cercetare a specialistilor din diverse domenii, prin formarea de echipe multidisciplinare implicate in elaborarea si argumentarea politicilor de sanatate. Se estimeaza ca va actiona ca o interfata intre mediul educational, prin promovarea cercetarii si formarea post-doctorala de nivel european si mediul concurential, unde vor fi implementate rezultatele cercetarii pentru ca societatea sa poata progresa pe baza parametrilor de cunoastere. Activitatile specifice se concretizeaza, intre altele, in acordarea unor burse post-doctorale pentru o perioada de 31 de luni pentru specialisti provenind din cel putin 7 domenii: medicina, stiinte economice, sociologie, filozofie, asistenta sociala, drept si teologie.

 

Pentru selectia cercetatorilor bursieri s-a avut in vedere, in mod obligatoriu, detinerea titlu de doctor obtinut dupa 1999 in unul din domeniile enumareate mai sus si cunoasterea unei limbi straine de circulatie internationala (engleza, franceza, germana, spaniola). Importante in selectia candidatilor au fost experienta in cercetarea calitativa si/sau cantitativa, respectiv apartenenta la un colectiv de cercetare dintr-un proiect derulat inclusiv in perioada studiilor doctorale. 

 

In acest sens, candidatilor li s-a solicitat prezentarea unei propuneri de 1000 cuvinte in limba romana si limba de circulatie internationala cunoscuta pentru o tema de cercetare focalizata pe unul din domeniile proiectului : Aspecte ale politi-cilor pentru stari terminale / transplant ; Aspecte ale politicilor de sanatate pentru populatiile vulnerabile pe probleme de gen si pe probleme geografice (grupuri defavorizate) ; Politici de alocare a resur-selor in serviciile de sanatate). 

In acelasi timp, la depunerea dosarului de selectie, candidatii au trebuit sa faca dovada experientei stiintifice prin articole publicate (punctaj calculat dupa sistemul CNCSIS). 

 

Lista bursierilor inclusi in proiectul „Studii postdoctorale in domeniul eticii politicilor de sanatate” se poate gasi aici: Echipa proiectului