Acest site este cofinanĊ£at din Fondul Social European prin Programul OperaĊ£ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Prima pagina

Despre centru

Personalul centrului

Activitatea centrului

Programe de formare

Forum

Contact

Implicaţii etice şi socio-economice ale migraţiei medicilor din Romania

Activitatea centrului

Cercetarea urmareste sa determine:

- Care sunt caracteristicile migraţiei medicilor români?

- Care sunt factorii determinanţi ai migraţiei medicilor români?

- Care sunt implicaţiile migraţiei medicilor asupra sistemului sanitar românesc?

- Cum influenţează actele normative şi politicile adoptate fenomenul migraţiei medicilor români?

- Care sunt aspectele etice şi cultural filosofice implicate de migraţia personalului medical?