Acest site este cofinanĊ£at din Fondul Social European prin Programul OperaĊ£ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Prima pagina

Despre centru

Personalul centrului

Activitatea centrului

Programe de formare

Forum

Contact

Etică şi eficienţă in alocarea resurselor in sistemele de sănătate

Activitatea centrului

Cercetarea urmăreşte să determine:

Cum poate fi îmbunătăţită alocarea resurselor în România pentru a implementa un sistem de sănătate performant?

- Care sunt metodele şi strategiile de realizare a unei macrodistribuţii corecte a resurselor în contextul sistemului de sănătate din România? 

- În ce măsură sunt compatibile principiile etice cu cerinţele de eficienţă? Care sunt strategiile de armonizare a acestora? 

- Cum sunt percepute şi respectate exigenţele unei alocări corecte a resurselor în procese de reconfigurare cu care se confruntă sistemul de sănătate în societatea românească? 

- Care sunt indicatorii eficienţei alocării resurselor în sistemul de sănătate din România (din pespectiva decidenţilor şi a factorilor de influenţă) si cum ar trebui conceput sistemul de sănătate astfel încât să fie considerat drept eficient?

- Analiza economică  - care sunt ariile de aplicabilitate (pe componente şi nivele ale sistemului de sănătate) în vederea optimizării alocării resurselor în sistemul de sănătate?

- Care este percepţia pacienţilor asupra modului de alocare a resurselor în sistemul de sănătate şi cum ar trebui conceput sistemul de sănătate astfel încât să fie perceput drept eficient de către pacienţi?

- Care sunt avantajele şi limitele principalelor trei sisteme de sănătate din Europa în funcţie de modul de finanţare a acestora (raport resurse publice-resurse private, asemănări, deosebiri; analiza sistemelor britanic, german şi olandez) şi care sunt criteriile pe baza cărora se alocă resursele financiare în aceste sisteme?

- Care este formula optimă de finanţare sustenabilă a serviciilor de sănătate din România pentru a creşte eficienţa acestuia? 

- Cum se poate modela statistic influenţa factorilor (economici, sociali, şi demografici) asupra accesului la serviciile de sănătate?