Acest site este cofinanĊ£at din Fondul Social European prin Programul OperaĊ£ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Prima pagina

Despre centru

Personalul centrului

Activitatea centrului

Programe de formare

Forum

Contact

Perspective etice şi determinanţi ai accesului persoanelor şi grupurilor vulnerabile la servicii de sănătate

Activitatea centrului

Cercetarea urmăreşte să determine:

- Care sunt persoanele şi grupurile vulnerabile în raport cu accesul şi utilizarea serviciilor de sănătate în România;

- Care sunt factorii şi mecanismele care contribuie la apariţia vulnerabilităţii;

- Care sunt problemele etice ale accesului persoanelor şi grupurilor vulnerabile la serviciile de sănătate din România.