Acest site este cofinanĊ£at din Fondul Social European prin Programul OperaĊ£ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Prima pagina

Despre centru

Personalul centrului

Activitatea centrului

Programe de formare

Forum

Contact

Etica guvernanţei in serviciile de sănătate pentru persoanele cu abuz de substanţe

Activitatea centrului

Cercetarea urmăreşte să determine:

- Ce model de guvernanţă a serviciilor de sănătate din România pentru aceste persoane

răspunde cel mai bine nevoilor şi aşteptărilor tuturor actorilor implicaţi (din punctul de vedere

al structurii, naturii sale i mecanismelor de funcionare)? şi

- Care este rolul instrumentelor şi al instituţiilor cu responsabilităţi în asigurarea eticii

profesionale/organizaţională