Acest site este cofinanĊ£at din Fondul Social European prin Programul OperaĊ£ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Prima pagina

Despre centru

Personalul centrului

Activitatea centrului

Programe de formare

Forum

Contact

Stil de viaţă şi comportament in sănătate al persoanelor cu boli cronice

Activitatea centrului

Cercetarea urmăreşte să determine:

 

- Care este rolul serviciilor medico-sociale în construcţia responsabilităţii şi autonomiei individuale, în mod special pentru comportamentul de autoîngrijire a pacientului (diabetic)? Unitatea de analiză este sistemul serviciilor sociale şi medicale din judeţul Iaşi.

- Cum influenţează organizarea îngrijirii şi parcursul pacientului prin sistemul medico-social construcţia responsabilităţii pentru propria condiţie de sănătate şi a autonomiei acestuia?

- Cum se construiesc autonomia şi responsabilitatea pacientului pentru condiţia proprie de sănătate în relaţia medic-pacient?

- Care este rolul tehnologiei medicale asupra construcţiei autonomiei şi responsabilităţii pacientului cu boală cronică?

- Cum experimentează pacientul și familia acestuia condiţia de boală cronică şi cum participă aceștia la procesul terapeutic?

- Care sunt semnificaţiile responsabilităţii şi autonomiei la pacienţii cu boală cronică (diabetici)?

- Cum este construită și gestionată autoîngrijirea în viața cotidiană de către pacient (diabetic)?

- Cum experimentează familia condiţia de boală cronică a unui membru al său?

- Cum se realizează îngrijirea în context familial şi cum este asumată responsabilitatea de îngrijire în familie?

- Care este rolul religiei/spiritualităţii şi instituţiilor religioase în construcţia socială a autonomiei şi responsabilităţii la pacientul cu boală cronică?