Acest site este cofinanĊ£at din Fondul Social European prin Programul OperaĊ£ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Prima pagina

Despre centru

Personalul centrului

Activitatea centrului

Programe de formare

Forum

Contact

Studiu interdisciplinar al factorilor bio-psiho-socio-culturali cu impact asupra demnităţii pacienţilor terminali

Activitatea centrului

Cercetarea urmăreşte să determine:

- Care sunt factorii specifici care influenţează demnitatea, autonomia  şi calitatea vieţii persoanelor aflate în stări terminale în contextul socio-economic şi cultural al României?

 

- Care sunt diferenţele de percepţie şi de atitudine faţă de starea terminală, moarte şi demnitate în funcţie de particularităţile culturale, sociale şi profesionale în Romania?

- Care este  atitudinea specialiştilor şi a populaţiei generale din România privind implementarea directivei  în avans,  în contextul cultural, legal şi economic actual.