Acest site este cofinanĊ£at din Fondul Social European prin Programul OperaĊ£ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Prima pagina

Despre centru

Personalul centrului

Activitatea centrului

Programe de formare

Forum

Contact

Metodologia cercetării calitative

Programe de formare

Lector: prof. dr. Adriana Băban

Cursul îşi propune să introducă cursantul în teoriile, metodele şi tehnicile de cercetare calitativă (CC), precum şi aplicaţiile acestora în diversele domenii ale ştiinţelor sociale şi medicale. Sunt prezentate principalele paradigme care fundamentează CC, sunt descrise caractersticile şi principalele etape ale unei cercetării calitative, tipurile de întrebări la care CC poate răspunde, tehnicile de colectare de date, strategiile de analiză şi interpretare a lor, compararea acestora, redactarea raportului de cercetare, criteriile de evaluare a rigurozităţii cercetării, precum şi principiile etice impuse de CC. Este aprofundată tehnica interviului individual şi de grup, a interviului fenomenologic şi tematic. Se discută şi se demonstrează strategia analizei de conţinut, a celei fenomenologice, analizei narative, a teoriei generate sau a strategiei cercetare-actiune. Sunt detaliate aspectele specifice ale redactării unui articol/raport de cercetare calitativă. Sunt prezentate limitele şi beneficiile acestui tip de cercetare. 

Cursul este structurat în cinci module de învăţare, corespunzând următoarelor teme: - epistemologia CC; 

- caracteristicile şi stadiile CC; 

- interviul; focus grupul; observaţia; 

- strategii de analiză şi interpretare a datelor 

-. Proiectarea si redactarea raportului de CC; calităţile unei bune CC. 

Metode de lucru: expunerea, clarificare conceptuală, dezbatere, exemplul demonstrativ, descoperire dirijată, activităţi de grup, aplicaţii, sinteza cunoştinţelor.