Acest site este cofinanĊ£at din Fondul Social European prin Programul OperaĊ£ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Prima pagina

Despre centru

Personalul centrului

Activitatea centrului

Programe de formare

Forum

Contact

Metodologia cercetării cantitative

Programe de formare

Cursul constă în prezentarea conceptelor de bază cu care se operează în metodologia cercetării, precum si însusirea modalităților de aplicare a acestora în practică.

Vor fi studiate principiile metodologice de bază ale cercetării, etapele cercetării, tehnicile si instrumentele de lucru, modalitatea de interpretare a rezultatelor cercetării, limitele si validitate cercetărilor experimentale în domeniul stiințelor umane.

Pentru parcurgerea acestui curs sunt necesare cunostințe anterioare ale candidaților în domeniul statisticii si din domeniul procesării datelor cercetării.

Cursul este organizat modular si cuprinde atât prezentarea si explicitarea conceptelor specifice metodologiei cercetării, cât si aplicații practice.

Predarea, învă/area si evaluarea se va realiza prin interacțiuni directe dintre formator si beneficiarii procesului de formare, iar în evaluare se va pune accent pe aplicațiile practice.