Acest site este cofinanĊ£at din Fondul Social European prin Programul OperaĊ£ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Prima pagina

Despre centru

Personalul centrului

Activitatea centrului

Programe de formare

Forum

Contact

Programe de formare

Etica Politicilor De Sanatate

Cursul a fost realizat de un colectiv format din prof. dr. Vasile Astarastoae, conf. dr. Cristina Gavrilovici, conf. dr. Beatrice Ioan, dr. Liviu Oprea, assist. Univ. dr. Mihaela Vicol, Cristina Cazacu, Catalin Iov, Catalin Cazacu

Scopul cursului

S? furnizeze participan?ilor în curs o perspectiv? etic? a domeniului s?n?t??ii publice, s? introduc? un cadru de analiz? etic? a s?n?t??ii publice ?i s?

 

...citeste mai mult...

Metodologia cercetării calitative

Lector: prof. dr. Adriana Băban

Cursul îşi propune să introducă cursantul în teoriile, metodele şi tehnicile de cercetare calitativă (CC), precum şi aplicaţiile acestora în diversele domenii ale ştiinţelor sociale şi medicale. Sunt prezentate principalele paradigme care fundamentează CC, sunt descrise caractersticile şi principalele etape ale unei cercetării calitative, tipurile de întrebări la care CC poate răspunde, tehnicile de 

 

 

...citeste mai mult...

Metodologia cercetării cantitative

Cursul constă în prezentarea conceptelor de bază cu care se operează în metodologia cercetării, precum si însusirea modalităților de aplicare a acestora în practică.

Vor fi studiate principiile metodologice de bază ale cercetării, etapele cercetării, tehnicile si instrumentele de lucru, modalitatea de interpretare a rezultatelor

 

...citeste mai mult...

Managementul proiectelor de cercetare si finantare

Lectori: Radu Iliescu // Bogdan Ionel Tamba

Cursul îşi propune să introducă cursantul în teoriile, metodele şi tehnicile de cercetare calitativă (CC), precum şi aplicaţiile acestora în diversele domenii ale ştiinţelor sociale şi medicale. Sunt prezentate principalele paradigme care fundamentează CC, sunt descrise caractersticile şi principalele etape ale unei

 

...citeste mai mult...