Acest site este cofinanĊ£at din Fondul Social European prin Programul OperaĊ£ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Prima pagina

Despre centru

Personalul centrului

Activitatea centrului

Programe de formare

Forum

Contact

Activitatea centrului

Stil de viaţă şi comportament in sănătate al persoanelor cu boli cronice

Cercetarea urmăreşte să determine:

- Care este rolul serviciilor medico-sociale în construcţia responsabilităţii şi autonomiei individuale, în mod special pentru comportamentul de autoîngrijire a pacientului (diabetic)? Unitatea de analiză este sistemul serviciilor sociale şi medicale din judeţul Iaşi.

- Cum influenţează organizarea îngrijirii şi parcursul pacientului prin sistemul medico-social construcţia responsabilităţii pentru propria condiţie de sănătate

 

...citeste mai mult...

Etica guvernanţei in serviciile de sănătate pentru persoanele cu abuz de substanţe

Cercetarea urmăreşte să determine:

- Ce model de guvernanţă a serviciilor de sănătate din România pentru aceste persoane

răspunde cel mai bine nevoilor şi aşteptărilor tuturor actorilor 

 

...citeste mai mult...

Perspective etice şi determinanţi ai accesului persoanelor şi grupurilor vulnerabile la servicii de sănătate

Cercetarea urmăreşte să determine:

 

- Care sunt persoanele şi grupurile vulnerabile în raport cu accesul şi utilizarea serviciilor de sănătate în România;

- Care sunt factorii şi mecanismele care contribuie la apariţia

 

...citeste mai mult...

Etică şi eficienţă in alocarea resurselor in sistemele de sănătate

Cercetarea urmăreşte să determine:

Cum poate fi îmbunătăţită alocarea resurselor în România pentru a implementa un sistem de sănătate performant?

- Care sunt metodele şi strategiile de realizare a unei macrodistribuţii corecte a resurselor în contextul sistemului de sănătate din România? 

- În ce măsură sunt compatibile principiile etice cu cerinţele de eficienţă? Care sunt strategiile de armonizare a acestora? 

- Cum sunt percepute şi respectate exigenţele unei alocări corecte a resurselor în procese de reconfigurare cu care se confruntă sistemul de sănătate în 

...citeste mai mult...

Implicaţii etice şi socio-economice ale migraţiei medicilor din Romania

Cercetarea urmareste sa determine:

- Care sunt caracteristicile migraţiei medicilor români?

- Care sunt factorii determinanţi ai migraţiei medicilor români?

- Care sunt implicaţiile migraţiei medicilor asupra sistemului

 

...citeste mai mult...

Transplantul de organe recoltate de la donatori decedati. Perspective etice şi influente psiho-morale, socio-culturale, medicale, juridice

Cercetarea urmăreşte să determine:

- Care sunt reperele etice şi factorii  ce influentează deciziile de donare de organe în România?

- Care este dinamica donării de organe în România?

- Cum este reprezentată tema donării de organe de la donatorii decedaţi şi dimensiunile sale etice în rândul populaţiei?

- Cum este reflectată în mass-media problematica

 

...citeste mai mult...

Studiu interdisciplinar al factorilor bio-psiho-socio-culturali cu impact asupra demnităţii pacienţilor terminali

Cercetarea urmăreşte să determine:

- Care sunt factorii specifici care influenţează demnitatea, autonomia  şi calitatea vieţii persoanelor aflate în stări terminale în contextul socio-economic şi cultural al României?

 

- Care sunt diferenţele de percepţie şi de atitudine faţă de starea terminală, moarte şi demnitate în funcţie de

 

 

...citeste mai mult...