Acest site este cofinanĊ£at din Fondul Social European prin Programul OperaĊ£ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Prima pagina

Despre centru

Personalul centrului

Activitatea centrului

Programe de formare

Forum

Contact

Centrul de etica si politici de sanatate

Stil de viaţă şi comportament in sănătate al persoanelor cu boli cronice

Cercetarea urmăreşte să determine:

- Care este rolul serviciilor medico-sociale în construcţia responsabilităţii şi autonomiei individuale, în mod special pentru comportamentul de autoîngrijire a pacientului (diabetic)? Unitatea de analiză este sistemul serviciilor sociale şi medicale din judeţul Iaşi.

- Cum influenţează organizarea îngrijirii şi parcursul pacientului prin sistemul medico-social construcţia responsabilităţii pentru propria condiţie de sănătate

 

...citeste mai mult...

Etica guvernanţei in serviciile de sănătate pentru persoanele cu abuz de substanţe

Cercetarea urmăreşte să determine:

- Ce model de guvernanţă a serviciilor de sănătate din România pentru aceste persoane

răspunde cel mai bine nevoilor şi aşteptărilor tuturor actorilor 

 

...citeste mai mult...

Perspective etice şi determinanţi ai accesului persoanelor şi grupurilor vulnerabile la servicii de sănătate

Cercetarea urmăreşte să determine:

 

- Care sunt persoanele şi grupurile vulnerabile în raport cu accesul şi utilizarea serviciilor de sănătate în România;

- Care sunt factorii şi mecanismele care contribuie la apariţia

 

...citeste mai mult...

Etica Politicilor De Sanatate

Cursul a fost realizat de un colectiv format din prof. dr. Vasile Astarastoae, conf. dr. Cristina Gavrilovici, conf. dr. Beatrice Ioan, dr. Liviu Oprea, assist. Univ. dr. Mihaela Vicol, Cristina Cazacu, Catalin Iov, Catalin Cazacu

Scopul cursului

S? furnizeze participan?ilor în curs o perspectiv? etic? a domeniului s?n?t??ii publice, s? introduc? un cadru de analiz? etic? a s?n?t??ii publice ?i s?

 

...citeste mai mult...

Etică şi eficienţă in alocarea resurselor in sistemele de sănătate

Cercetarea urmăreşte să determine:

Cum poate fi îmbunătăţită alocarea resurselor în România pentru a implementa un sistem de sănătate performant?

- Care sunt metodele şi strategiile de realizare a unei macrodistribuţii corecte a resurselor în contextul sistemului de sănătate din România? 

- În ce măsură sunt compatibile principiile etice cu cerinţele de eficienţă? Care sunt strategiile de armonizare a acestora? 

- Cum sunt percepute şi respectate exigenţele unei alocări corecte a resurselor în procese de reconfigurare cu care se confruntă sistemul de sănătate în 

...citeste mai mult...

Metodologia cercetării calitative

Lector: prof. dr. Adriana Băban

Cursul îşi propune să introducă cursantul în teoriile, metodele şi tehnicile de cercetare calitativă (CC), precum şi aplicaţiile acestora în diversele domenii ale ştiinţelor sociale şi medicale. Sunt prezentate principalele paradigme care fundamentează CC, sunt descrise caractersticile şi principalele etape ale unei cercetării calitative, tipurile de întrebări la care CC poate răspunde, tehnicile de 

 

 

...citeste mai mult...

Implicaţii etice şi socio-economice ale migraţiei medicilor din Romania

Cercetarea urmareste sa determine:

- Care sunt caracteristicile migraţiei medicilor români?

- Care sunt factorii determinanţi ai migraţiei medicilor români?

- Care sunt implicaţiile migraţiei medicilor asupra sistemului

 

...citeste mai mult...

Metodologia cercetării cantitative

Cursul constă în prezentarea conceptelor de bază cu care se operează în metodologia cercetării, precum si însusirea modalităților de aplicare a acestora în practică.

Vor fi studiate principiile metodologice de bază ale cercetării, etapele cercetării, tehnicile si instrumentele de lucru, modalitatea de interpretare a rezultatelor

 

...citeste mai mult...

Transplantul de organe recoltate de la donatori decedati. Perspective etice şi influente psiho-morale, socio-culturale, medicale, juridice

Cercetarea urmăreşte să determine:

- Care sunt reperele etice şi factorii  ce influentează deciziile de donare de organe în România?

- Care este dinamica donării de organe în România?

- Cum este reprezentată tema donării de organe de la donatorii decedaţi şi dimensiunile sale etice în rândul populaţiei?

- Cum este reflectată în mass-media problematica

 

...citeste mai mult...

Managementul proiectelor de cercetare si finantare

Lectori: Radu Iliescu // Bogdan Ionel Tamba

Cursul îşi propune să introducă cursantul în teoriile, metodele şi tehnicile de cercetare calitativă (CC), precum şi aplicaţiile acestora în diversele domenii ale ştiinţelor sociale şi medicale. Sunt prezentate principalele paradigme care fundamentează CC, sunt descrise caractersticile şi principalele etape ale unei

 

...citeste mai mult...

Studiu interdisciplinar al factorilor bio-psiho-socio-culturali cu impact asupra demnităţii pacienţilor terminali

Cercetarea urmăreşte să determine:

- Care sunt factorii specifici care influenţează demnitatea, autonomia  şi calitatea vieţii persoanelor aflate în stări terminale în contextul socio-economic şi cultural al României?

 

- Care sunt diferenţele de percepţie şi de atitudine faţă de starea terminală, moarte şi demnitate în funcţie de

 

 

...citeste mai mult...

Personalul centrului

...citeste mai mult...

Conducerea centrului

Echipa de management a Centrului de Etica si Politici de Sanatate este constituita din cadre universitare si absolventi de studii in bioetica, a caror arie de interes in cercetare se situeaza in randul celor incluse in proiectul „Studii postdoctorale in domeniul eticii politicilor de sanatate”:

- Prof. univ. dr. Vasile Astarastoae

- Conf. dr. Cristina Gavrilovici

- Conf. dr. Beatrice

...citeste mai mult...

Bordul de experti

...citeste mai mult...

Bursieri

In cadrul proiectului „Studii postdoctorale in domeniul eticii politicilor de sanatate” 40 de cercetatori post-doctorali sunt sprijiniti in activitatea de cercetare transdisciplinara si multidisciplinara. 

 

Proiectul isi propune dezvoltarea si modernizarea formarii continue pentru furnizarea de noi competente, cunostinte si abilitati pentru atrage-rea in activitatea de cercetare a specialistilor din diverse domenii, prin formarea de echipe multidisciplinare implicate in elaborarea si argumentarea politicilor de sanatate. Se estimeaza ca va actiona ca o interfata intre mediul educational, prin 

...citeste mai mult...

Personal administrativ

Personal administrativ ...citeste mai mult...

Contact

Contact ...citeste mai mult...

CEPS

Centrul de Etica si Politici de Sanatate este un centru de excelenta infiintat in cadrul  Universitatii de Medicina si Farmacie “Gr. T. Popa” Iasi in anul 2010 prin proiectul “Studii postdoctorale in domeniul eticii politicilor de sanatate”, care isi propune stimularea cercetarii in bioetica. In cadrul centrului,

...citeste mai mult...