Acest site este cofinanĊ£at din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

UMFIasi
Login / Creaza cont
UMFIasi UMFIasi

Prima pagina

CEPS

Despre proiect

Noutati

Media

Rezultate proiect

Forum

Contact

Echipa

Sorin Gabriel Anton

Sorin Gabriel Anton Cercetator postdoctoral
E-mail: sorin.anton@uaic.ro

Lector universitar doctor la Departamentul Administrarea Afacerilor din cadrul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea “Al. I. Cuza” Iaşi. Activităţile didactice cuprind predarea la nivel de licenţă şi masterat a unor cursuri precum Gestiunea riscurilor financiare, Teoria economică a riscului, Risk & Derivatives, Instituţii financiar-bancare internaţionale şi Analiză financiară. 

Anton Sorin Gabriel este doctor în economie, specializarea Finanţe, tema de cercetare: „Instrumentele pieţelor financiare derivate şi implicaţiile lor în gestiunea riscurilor economice”. Studiile doctorale au fost realizate în cadrul Universităţii „Al.I.Cuza” Iaşi, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor. A beneficiat de stagii de specializare/documentare  în Franta (Universite Paris-Dauphine, EURISCO LEDA), Estonia (Tallinn School of Economics and Business Administration) şi Germania (Universität Bayreuth şi Universität Augsburg).

Domeniile de cercetare principale sunt: gestiunea riscurilor financiare, finanţe corporative şi relaţii valutar-financiare internaţionale. Rezultatele cercetărilor efectuate până în prezent s-au concretizat în publicarea a 8 cărţi şi cursuri de specialitate, 34 de articole şi studii publicate în reviste internaţionale sau în volumele unor conferinţe, 45 de comunicări ştiinţifice susţinute la simpozioane şi conferinţe naţionale şi internaţionale şi participarea la 2 contracte de cercetare ştiinţifică finanţate de către CNCSIS.