Acest site este cofinanĊ£at din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

UMFIasi
Login / Creaza cont
UMFIasi UMFIasi

Prima pagina

CEPS

Despre proiect

Noutati

Media

Rezultate proiect

Forum

Contact

Echipa

Doru Lucian Botezat

Doru Lucian Botezat Cercetator postdoctoral
E-mail: do_botezat@yahoo.com

 

Pozi?ia în proiect: cercet?tor postdoctoral, grup de cercetare 3; Aria de cercetare: “Perspective etice ?i determinan?i ai accesului persoanelor vulnerabile la serviciile de s?n?tate”

N?scut la 1 octombrie 1974 la R?d?u?i, a absolvit Colegiul „Eudoxiu Hurmuzachi” din localitate în 1993. Licen?iat în Economie (1997) ?i Sociologie (2003), ambele la Universitatea „Al. I. Cuza” din Ia?i. Doctor în Economie, domeniul Doctrine Economice din noiembrie 2008, la Universitatea „Al I. Cuza”. O parte a studiilor doctorale (ianuarie 2004 - iunie 2006) sunt realizate într-un stagiu privat la Universitatea din Mannheim, Germania unde se specializeaz? în domeniile economie regional? ?i geografie economic?.  Teza de doctorat ”O posibil? doctrin? de dezvoltare regional? a României” este distins? cu Premiul de merit al Comitetului Regiunilor, Bruxelles, la 1 Decembrie 2010.

Domenii de interes în cadrul Proiectului „Studii postdoctorale in domeniul eticii politicilor de s?n?tate”: studiul problematicilor de sistem în s?n?tatea public?, inegalit??ile de acces la servicii de s?n?tate din perspectiva organiz?rii teritoriale ?i modele de interven?ie în sistemul de s?n?tate prin arhitecturi strategice (infrastructur?, institu?ii, politici).