Acest site este cofinanĊ£at din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

UMFIasi
Login / Creaza cont
UMFIasi UMFIasi

Prima pagina

CEPS

Despre proiect

Noutati

Media

Rezultate proiect

Forum

Contact

Echipa

Rodica Gramma

Rodica Gramma Cercetator postdoctoral
E-mail: rodicagramma@yahoo.com

 

Data naşterii:  08 October 1974                                                        

Cunoaşte limbile: Fluent Romana (nativă), Rusa şi Engleza

Instruire de bază

2001 -2005, Studii Doctorat, catedra Filosofie şi Bioetică, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemitanu”, Chisinau - Doctor în ştiinţe filosofice – Filosofia şi Metodologia Ştiinţei.

2005 – 2007, Program Certificat Avansat în Etica Cercetării, Centre for Bioethics, Graduate College of Union University, Schenectady, NY - Certificare în Etica Cercetării.

1999 –  2001 Master degree, State University of Medicine and Pharmacy, Chisinau - Master degree in Bioethics

1993 -1999 Facultatea Medicină, USMF “Nicolae Testemitanu”, Chisinau - Medicină Generală

Experienţă profesională

2009 - present - șef, Centru de Asistenţă Tehnică şi Managementul Proiectelor, USMF “Nicolae Testemitanu” Responsabilităţi: analiza posibilităţilor de dezvoltare strategică USMF.

2008 – present - conferenţiar universitar,  Şcoala de Management în Sănătate Publică,  USMF “Nicolae Testemitanu”. Responsabilităţi: Elaborarea şi predarea a 3 module: Etica în Sănătatea Publică ; Etica Cercetării Biomedicale, Drepturile Omului şi Sănătatea. Coordonarea tezelor de masterat.

2010 – present - Reprezentantul Republicii Moldova la Comitetul de Bioetică a Consiliului Europei, Strasbourg, Responsabilităţi: Participarea la discuţiile pentru elaborarea documentelor oficiale a CDBI. 

 1. 2008 – 2009 - coordonator Programe Şcoala de Management în Sănătate Publică,  USMF “Nicolae Testemitanu”. Responsabilităţi: Coordonarea procesului didactic şi a activităţilor de cercetare

2007 – 2008 - șeful Aparatului (primul conselier) Ministerul Sănătăţii a Republicii Moldova of Moldova Responsabilităţi: Participarea la elaborarea documentelor strategice; Coordonarea activităţii MS în relatie cu mass-media, ONG, organizaţii internaţionale

2007 –2009 Membru al Delegaţiei Oficiale a Republicii Moldova la Comitetul Executiv a OMS, Geneva Responsabilităţi: Conselierul membrului Biroului Executiv OMS (Dr. Ababii)

2004- 2006 Bioetician,  Spitalul Municipal Nr.1, Chisinau. Responsabilităţi: Coordonarea activităţii comitetului de etică spitalicesc; Consultanţă în probleme de ordin etic în relaţiile cu pacienţii.

 1999-2009 Lector universitar, Catedra of Filosofie şi Bioetică, USMF “Nicolae Testemitanu”. Responsabilităţi: Predarea modulelor: Cultura comunicării şi comportamentului pentru studenţii an.1; Filosofia şi Metodologia Medicinii studenţii anului 2

 

Proiecte Educaţionale şi de Cercetare

 1. 1. 2005 –UNESCO, “Promovarea Bioeticii în Republica Moldova,  co-autor manualul “Elemente de Bioetica”;
 2. 2. 2007 - USAID Millennium Challenges Corporation, “Prevenirea corupţiei în sistemul de sănătate” , co-autor al Codului de Etică al lucrătorului medical şi farmaceutic din Republica Moldova.
 3. 3. 2009 - UNICEF “Fortificarea capacităţilor în comubnicare şi promovarea sănătăţii a persoanelor în funcţii de decizie din sistemul sănătăţii”, expert, co-autor în elaborarea modulului educaţional şi materialelor didactice.
 4. 4. 2009 - UNICEF "Diminuarea stigmei şi discriminării şi creşterea confidenţialităţii în sectorul sănătăţii” elaborarea curriculei, co-autor al Ghidului pentru medicii de familie şi Ghidului pentru treneri.
 5. 5. 2009/ 2010 - UNICEF, “Dezvoltarea capacităţilor de comunicare la medicii de familie în cazuri de gripa pandemică şi situaţii de urgenţă”, asistent de proiect, trainer.
 6. 6. 2009 - UNAIDS Consultanţă în evaluarea necesităţilor existente de capacitate şi a lacunelor Sistemului Naţional de Monitorizare şi Evaluare Consultant în dezvoltarea Strategiei şi Planului de Consolidare a capacităţilor,  şi Curriculum in M & E.
 7. 7. 2010 - UNDP "Analiza starii de sănătate a populației prin prsma indicatorilor statistici“, Coordonator al echipei de cercetare.
 8. 8. 2010 - Moldova Institute for Human Rights/USAID “Promovarea confidentialității și non discriminării pentru utilizatorii de droguri injectabile și în tratamentul, profilaxia și suportul HIV”, expert național, autor al Ghidului pentru lucrătorii medicali  “Promovarea Drepturilor Omului în activitatea medicală”
 9. 9. 2010 – UNAIDS, “Drepturile Omului în contextul HIV/SIDA”, autor modul  de instruire e-learning.
 10. 10. 2011 - Foundation Open Society Institute, “Promovarea drepturilor omului în sistemul de sănătate public al Republicii Moldova” expert, autor aal manualului “Sănătatea și Drepturile Omului”.
 11. 11. 2011-  Orgnizația Internațională de Migrație, cercetare calitativă “Necesitățile specifice a copiilor și bătrânilor drept urmare a migrației”, Expert Sănătate Publică.

 

Activități extra-curriculare:

 • - Expert evaluator Revista Română de Bioetică (ISI by Thomson Scientific);
 • - Vice președinte al Comitetului de Etică a Cercetării al USMF ”Nicolae Testemițanu”

INSTRUIRI:

 1. 1. 30 Iunie – 5 Iulie 2011 European Summer School on Medical Law  and Bioethics Université Paul Sabatier Toulouse, France
 2. 2. 28 Noiembrie - 04 Decembrie 2010 Special Health and Law Seminar. Sterilization and Medical Professionalism: Human Rights Challenges and Responsibilities Foundation Open Society Institute Salzburg, Austria.
 3. 3. 28 Iunie – 03 Iulie 2010 UNESCO Ethics Teacher Training Course UNESCO Division of Ethics of Science and Technology Dubrovnik, Croatia.
 4. 4. 18-21 Mai, 2010 Teaching Law and Health: Courses on Law, Human Rights and Patient Care” Foundation Open Society Institute, Skopje, Macedonia
 5. 5. Noiembrie 30- 12 Decembrie 2008 MTEC   Course of Applied Public Health Netherlands School of Public and Occupational Health (NSPOH) Hague, Netherlands.
 6. 6. 17-21 Noiembrie  2008 UNESCO Ethics Teacher Training Course UNESCO Division of Ethics of Science and Technology Minsk, Belarus
 7. 7. 6 - 14 Septembrie 2003 The 14th Summer School on Human Rights Helsinki Foundation for Human Rights

Warszawa-Miedzeszyn, Poland