Acest site este cofinanĊ£at din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

UMFIasi
Login / Creaza cont
UMFIasi UMFIasi

Prima pagina

CEPS

Despre proiect

Noutati

Media

Rezultate proiect

Forum

Contact

Echipa

Roxana Necula

Roxana Necula Cercetator postdoctoral
E-mail: necularoxy@gmail.com

 

Doctor in Sociologie, Domeniul Fundamental de Doctorat – Ştiinţe Sociale şi Politice ,  . Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social Politice

 

Experienta profesionala

Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi – Centrul de zi PRICHINDEL, Director Centrul de zi PRICHINDEL

Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi - Serviciul de Autoritate Tutelară, Consilier în cadrul Serviciului de Autoritate Tutelară, Protecţia Minorilor şi Familiei  Protecţia Minorilor şi Familiei.

Şcoala Post-liceală Sanitară de Stat „Grigore Ghica Vodă“ Iaşi, Cadru didactic (psihologie, sociologie) la Secţia de Asistenţi Medicali Generalişti

Fundaţia STAR OF HOPE ROMÂNIA, Sediul Central Iaşi, Coordonator Proiecte cu atribuţii în Judeţul Botoşani

Fundaţia SOLIDARITATE ŞI SPERANŢĂ, Coordonator Proiect PHARE.

Fundaţia Ecologică Green – Iaşi, Şcoala Post-liceală, Cadru didactic la Secţiile: Asistenţă Socială, Asistenţi Medicali Generalişti, Funcţionari Bancari, Finanţe Contabilitate

Organizaţia HOLT International Children’s Services România, Centrul Iaşi, Asistent Social în cadrul Programelor: Intervenţie în Situaţie de Criză, Adopţie, Asistenţă Maternală, Educaţie Parentală.

 

Înscrisă în Colegiul Asistenţilor Sociali din România din luna martie 2007, Atestat de Exercitare a Profesiei (Seria A, Nr. 00822), Atestat de Liberă Practică în Asistenţă Socială cu treapta de competenţă PRINCIPAL (Nr. 798/03.04.2009).

Membru în sindicatul SINDIPRIM Iaşi din luna mai 2007.

Coautor la „Ghiduri de bună practică în Asistenţa Socială a copilului şi familiei”, Iaşi, Editura Lumen, 2002.

Participare la diferite cursuri, conferinţe naţionale organizate în domeniul protecţiei sociale