Acest site este cofinanĊ£at din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

UMFIasi
Login / Creaza cont
UMFIasi UMFIasi

Prima pagina

CEPS

Despre proiect

Noutati

Media

Rezultate proiect

Forum

Contact

Echipa

Andrada Parvu

Andrada Parvu Cercetator postdoctoral
E-mail: parvuandrada@hotmail.com

Profesia:   Medic specialist hematolog

       Consilier psiho-social

                  Formator pentru educa?ia adul?ilor

Loc de munc?: Asistent universitar, UMF „Iuliu Ha?ieganu” Cluj Napoca, Disciplina Hematologie Clinic?

Tema tezei de doctorat: Abordarea modern? a pacien?ilor cu leucemii acute (transfuziologie ?i consiliere psihologic? individual? ?i de grup)

Domenii de interes: -     luarea deciziilor în cazul pacien?ilor cu boli grave

- comunicarea cu pacien?ii cu boli grave, 

- copingul pacien?ilor cu boli cronice 

- hematologie clinic?

Ac?iuni umanitare: Tab?ra de copii cu hemofilie „Raz? de Speran??”- medic voluntar, seri sociale pentru pacien?ii neoplazici din Clinica Hematologie Cluj-Napoca, actiuni de orientare profesional? pentru copiii ?i adolescen?ii din mediul rural, Jude?ul Cluj.

Hobby: arta fotografic?, gastronomia, poezia simbolist?

Lucr?ri prezentate la manifest?ri ?tiin?ifice interna?ionale - Prim autor: 

 

- Pârvu A, Gramma R, Moisa S, Dumitras S, Enache M,  Roman G, Chirita R, Ioan B. Religious Coping with Acute Leukemia. 13th World Congress of Psycho- Oncology, 16-20 October, Antalya, Turkey.

 

- Pârvu A, Roman G, Gramma R, Moisa S, Chirita R, Dumitras S, Enache M, Chinole C, Ioan B. Religious Coping with Malignant Disease. 16th Congress of the European Hematology Association, London, June 9-12, 2011.

 

- Pârvu A. Is psychological adjustment to a diagnosis of acute leukemia influenced by acceptance of diagnosis and amount of time elapsed to acceptance? 16th Congress of the European Hematology Association, London, June 9-12, 2011.

 

- Pârvu A, Bojan A, Cucuianu A, Vasilache A, Urian L, Torok T, Zdrenghea M, Patiu M, Basarab C, Selicean C, Dima D, Zsoldos A, Petrov L. Risk assessment for blood transfusion requirement of at least 3 units during the aplastic phase following chemotherapy. 16th Congress of the European Hematology Association, London, June 9-12, 2011.

 

- Pârvu A, Petrov L, Pane F. CML - Case presentation. The Management of CML: current treatment paradigms and future perspectives, Naples, Italy, 16-17 May, 2011.

 

- Pârvu A, Roman G, Dumitra? S, Enache M, Grama R, Moisa SM, Chiri?? R, Ioan B. Eficien?a copingului religios în stadiul terminal. Al Zecelea Seminar Interna?ional de Bioetic?, Bistri?a, 13-15 May, 2011.

- Pârvu A. Discrepancies between patients' and doctors' opinions on coping with cancer.  2nd International Conference on Ethics and Professional Culture, Babe? - Bolyai University Cluj-Napoca, 15-16 April, 2011 

 

- Pârvu A, Bojan A, Cucuianu A, Urian L, Patiu M, Basarab C, Torok T, Zdrenghea M, Petrov L. Developing a predictive model for transfusion requirement for acute leukemia patients. 5th Balkan Day of Haematology, Thessaloniki, November, 2010.

 

- Pârvu A. Risk factors for ineffective coping in acute leukemia patients. 5th Balkan Day of Haematology, Thessaloniki, Greece, November, 2010.

 

- Pârvu A, Petrov L. Risk factors for ineffective coping in acute leukemia patients. 15th Congress of the European Hematology Association, Spain, Barcelona, June 10-13, 2010.

 

- Pârvu A, Bojan A, Vasilache A, Cucuianu A, Urian L, Torok T, Zdrenghea M, Pa?iu M, Basarab C, Dima D, Petrov L. Developing a predictive model for red blood cell transfusion requirement for acute leukemia patients. 15th Congress of the European Hematology Association, Spain, Barcelona, June 10-13, 2010.

 

- Pârvu A, Petrov L. The advantages of homogenous acute leukemia groups of psychological support in contrast with the heterogenous groups. 15th Congress of the European Hematology Association, Spain, Barcelona, June 10-13, 2010.

 

- Pârvu A, Bojan A, Cucuianu A, Urian L, Vasilache A, Torok T, Zdrenghea M, Pa?iu M,  Basarab C, Dima D, Gavrilu? C, Gro?an M, Cuc A, Zsoldos A, Anca D, Chiril? M, Ro?u I,  Petrov L. Developing a predictive model for transfusion requirement for acute leukemia patients. Prof.dr.Ion Chiricu??” Oncology Institute International Conference. Cluj-Napoca, 28-30 aprilie 2010.

 

- Pârvu A. Risk factors for ineffective coping in acute leukemia patients.  Biology ant Therapy of Cancer Cell.“Prof. dr. Ion Chiricu??” Oncology Institute International Conference. Cluj-Napoca, 28-30 aprilie 2010.

 

 

Lucr?ri prezentate la manifest?ri ?tiin?ifice na?ionale– Prim autor:

 

- Pârvu A, Enache M , Moisa S, Dumitras S, Gramma R, Roman G, Chirita R, Ioan B. Directiva în avans- un instrument util sau nu pacien?ilor hematologici din România? Al XI-lea Congres Na?ional de Hematologie Clinic? ?i Transfuzional? –cu participare Interna?ional?- Sinaia, 13-16 octombrie 2011. 

 

- Pârvu A, Dumitras S, Moisa S, Gramma R, Enache M, Roman G, Chirita R, Ioan B. Adaptarea psihologic? religioas? a pacien?ilor- beneficii ?i controverse. Al XI-lea Congres Na?ional de Hematologie Clinic? ?i Transfuzional? –cu participare Interna?ional?- Sinaia, 13-16 octombrie 2011. 

 

- Pârvu A. Exist? divergen?e de opinie medic-pacient cu privire la copingul la diagnosticul malign? Al XI-lea Congres Na?ional de Hematologie Clinic? ?i Transfuzional? –cu participare Interna?ional?- Sinaia, 13-16 octombrie 2011. 

 

- Pârvu A, Bojan A, Cucuianu A, Ribrag V. Sindrom mielodisplazic- prezentare de caz. MDS Academy, Predeal, 30 septembrie- 2 octombrie 2011 (Lucrare premiat? cu premiul de popularitate)

 

- Pârvu A, Frunz? M, Ioan B, Rebeleanu A. Pledoarie pentru comunicarea diagnosticului grav. A VII-a Conferin?? Na?ional? de Bioetic?, Bucure?ti, 22-25 Septembrie 2011.

 

- Pârvu A, Moisa S, Dumitras S, Gramma R, Enache M,  Roman G, Chirita R, Iov C, Ioan B. Dificult??i de adaptare psihologic? ale pacien?ilor oncologici în stadiul terminal. A VII-a Conferin?? Na?ional? de Bioetic?, Bucure?ti, 22-25 Septembrie 2011.

 

- Pârvu A. Introducere în comunicare. Workshopul „ Comunicarea cu pacientul oncologic: Satisfac?ii ?i provoc?ri”. A XIX-a Conferin?? Na?ional? de Hematologie Clinic? ?i Transfuzional? cu participare interna?ional?. Sinaia, 28-31 octombrie 2010.

 

- Pârvu A. Limbajul verbal în comunicarea cu pacientul oncologic. Workshopul „ Comunicarea cu pacientul oncologic: Satisfac?ii ?i provoc?ri”. A XIX-a Conferin?? Na?ional? de Hematologie Clinic? ?i Transfuzional? cu participare interna?ional?. Sinaia, 28-31 octombrie 2010.

 

- Pârvu A. Etapele de adaptare la diagnosticul malign. Workshopul „ Comunicarea cu pacientul oncologic: Satisfac?ii ?i provoc?ri”. A XIX-a Conferin?? Na?ional? de Hematologie Clinic? ?i Transfuzional? cu participare interna?ional?. Sinaia, 28-31 octombrie 2010.

 

- Pârvu A, Ljubomir Najden Petrov. Risk factors for ineffective coping in acute leukemia patients. A XIX-a Conferin?? Na?ional? de Hematologie Clinic? ?i Transfuzional? cu participare interna?ional?. Sinaia, 28-31 octombrie 2010.

 

- Pârvu A, Bojan A, Cucuianu A, Urian L, Vasilache A, Torok T, Zdrenghea M, Pa?iu M,  Basarab C, Selicean C, Dima D, Zsoldos A, Tomescu C, Anca D, Chiril? M, Ro?u I,  Petrov L. Developing a predictive model for transfusion requirement for acute leukemia patients. A XIX-a Conferin?? Na?ional? de Hematologie Clinic? ?i Transfuzional? cu participare interna?ional?. Sinaia, 28-31 octombrie 2010.

 

- Pârvu A. Rituximab poate îmbun?t??i adaptarea psihologic? la diagnosticul malign a pacien?ilor cu LNH ? Hematology Olympics, Sighi?oara, septembrie 2010 (Lucrare premiat? pentru cea mai original? idee).

 

- Pârvu A. Resursele psihologice ale pacien?ilor cu leucemie acut?. Masa rotund? a Catedrei Hematologie în cadrul Zilelor U.M.F. “Iuliu Ha?ieganu”, Cluj-Napoca, decembrie 2009.

 

- Pârvu A, Gro?an M, Pa?iu M, Basarab C, Zdrenghea MT, Petrov L. Eficien?a administr?rii Rituximabului într-un caz de purpur? trombocitopenic? refractar? la corticoizi, doze mari de imunoglobulin? ?i splenectomie. Zilele U.M.F. “Iuliu Ha?ieganu”, Cluj-Napoca, decembrie 2009.

 

- Pârvu A, Petrov LN, Petrov L. Rela?ia între acceptarea diagnosticului ?i copingul pacien?ilor cu leucemie acut?.  Zilele U.M.F. “Iuliu Ha?ieganu”, Cluj-Napoca, decembrie 2009.

 

- Pârvu A, Petrov LN, Petrov L. Este copingul la leucemie acut? influen?at de timpul ?i gradul de acceptare al diagnosticului? Zilele Institutului Oncologic “Prof. Dr. Ioan Chiricu??” 80 de ani de lupt? împotriva cancerului (cu participare interna?ional?). Cluj-Napoca, 1-3 octombrie 2009.

 

- Pârvu A, Gro?an M, Pa?iu M, Basarab C,Zdrenghea MT, Petrov L. Este Rituximabul o alternativ? terapeutic? în PTI refractar?. Zilele Institutului Oncologic “Prof. Dr. Ioan Chiricu??” 80 de ani de lupt? împotriva cancerului (cu participare interna?ional?). Cluj-Napoca, 1-3 octombrie 2009.

 

- Pârvu A, Petrov LN, Petrov L. Influen?eaz? timpul ?i gradul de acceptare al diagnosticului procesul de adaptare psihologic? la leucemia acut?? A XVIII-a Conferin?? National? de Hematologie Clinic? ?i Transfuzional? cu participare interna?ional?, Sinaia, 1-4 octombrie 2009.

 

- Pârvu A, Gro?an M, Pa?iu M, Basarab C, Zdrenghea MT, Petrov L. Eficien?a administr?rii Rituximabului într-un caz de purpur? trombocitopenic? refractar? la corticoizi, doze mari de imunoglobulin? ?i splenectomie. A XVIII-a Conferin?? National? de Hematologie Clinic? ?i Transfuzional? cu participare interna?ional?, Sinaia, 1-4 octombrie 2009.

 

- Pârvu A, Petrov LN, Petrov L. Modalitatea optim? de suport psihologic acordat pacien?ilor cu leucemie acut?-grupul omogen sau heterogen. Zilele U.M.F. “Iuliu Ha?ieganu”, Cluj-Napoca, decembrie 2008.

 

- Pârvu A, Petrov LN, Petrov L. Etapele psihologice de adaptare la diagnosticul malign. Particularizare pe un grup de 60 de pacien?i cu leucemie acut?. Zilele U.M.F. “Iuliu Ha?ieganu”, Cluj-Napoca, decembrie 2008.

 

- Pârvu A. Etapele de adaptare la diagnosticul de malignitate. A XVII-a Conferin?? Na?ional? de Hematologie Clinic? ?i Transfuzional? cu participare interna?ional?, Sinaia, 2-5 octombrie, 2008.

 

- Pârvu A. Avantajele grupurilor omogene de suport psihologic fa?? de cele heterogene. A XVII-a Conferin?? Na?ional? de Hematologie Clinic? ?i Transfuzional? cu participare interna?ional?, Sinaia, 2-5 octombrie, 2008.

 

- Pârvu A,  Vasilache A, Bojan A, Cucuianu A, Urian L, Torok T, Patiu M, Basarab C, Coldea C, Petrov L. Crizele blastice ale mieloproliferarilor cronice Ph negative. Al X-lea Congres National de Hematologie cu participare interna?ional?, Sinaia, 4-8 octombrie 2007.

 

- Pârvu A, Petrov LN. Identificarea dificult??ilor psihologice ale pacien?ilor hematologici. Zilele U.M.F. “Iuliu Ha?ieganu”, Cluj-Napoca, decembrie 2006.

 

- Pârvu A, Petrov LN. Activitatea grupului de suport pentru bolnavii hematologici în perioada septembrie 2005 - septembrie 2006. A XVI-a Conferin?? Na?ional? de Hematologie Clinic? ?i transfuzional?, Sinaia, octombrie 2006.

 

- Pârvu A, Brehar O, Vasilache A, Bojan A, Cucuianu A, Urian L, Torok T, Patiu M, Basarab C,  Colde C, Petrov L. Puseele blastice ale mieloprolifer?rilor cronice, altele decat LGC. Zilele U.M.F. “Iuliu Ha?ieganu”, Cluj-Napoca, decembrie 2005. 

 

- Pârvu A, Brehar O, Vasilache A, Bojan A, Cucuianu C, Urian L, Torok T, Patiu M, Basarab C,  Coldea C, Petrov L. Acutiz?rile  în sindroamele mieloproliferative cronice, altele decat LGC. A XVI-a Conferin?? National? de Hematologie, Cluj-Napoca, 21-24 septembrie 2005.

 

- Pârvu A, Bojan A, Vasilache A, Urian L, Cucuianu C, Pa?iu M, Basarab C, Petrov L. Factori ce influen?eaz? r?spunsul la tratament în limfomele Hodgkin. Zilele “U.M.F. Iuliu Ha?ieganu”, Cluj-Napoca, decembrie 2004.

 

- Pârvu A, Bojan A, Vasilache A, Urian L, Cucuianu C, Pa?iu M, Basarab C, Petrov L. Terapia cu CCNU si iradiere în cazul recidivelor LNH cerebrale. Zilele “U.M.F. Iuliu Ha?ieganu”, Cluj-Napoca, decembrie 2004.

 

- Pârvu A, Bojan A, Vasilache A, Urian L, Pa?iu M, Basarab C, Cucuianu A, Petrov L. Terapia cu CCNU ?i iradiere în cazul unei recidive LNH cerebrale. Sesiunea Jubiliar? - 75 de ani de la înfiin?area Institutului Oncologic “Prof. dr. Ioan Chiricu??” Cluj-Napoca (cu participare interna?ional?), Cluj-Napoca, 4-6 octombrie 2004.

 

- Pârvu A, Pa?iu M, Basarab C, Bojan A, Vasilache A, Urian L, Torok T, Cucuianu A,  Zdrenghea M, Petrov L. Limfom non Hodgkin cu recidiv? la nivelul sistemului nervos central. A XIV-a Conferin?? Na?ional? de Hematologie Clinic? ?i Transfuzional? (cu participare interna?ional?), Bucure?ti, 23-25 septembrie 2004.

 

- Pârvu A, Bojan A, Vasilache A, Urian L, Pa?iu M, Basarab C, Cucuianu A, Petrov L. FLAG-o solu?ie în tratamentul leucemiilor acute refractare. Zilele “U.M.F. Iuliu Ha?ieganu”, Cluj-Napoca, decembrie 2003.

 

- Pârvu A, Bojan A, Vasilache A, Urian L, Pa?iu M, Basarab C, Cucuianu A, Petrov L. Utilizarea curei FLAG în tratamentul leucemiilor acute refractare. A XIII Conferin?? Na?ional? de Hematologie- Ia?i, octombrie 2003.

 

- Pârvu A. Studiu retrospectiv pe o perioada de 7 ani asupra fracturilor extremit??ii proximale humerale. Zilele “U.M.F. Iuliu Ha?ieganu”, Cluj-Napoca, decembrie 1998.

 

 

Capitole de carte publicate:

 

- Pârvu A. Aspecte ale copingului în diagnosticul malign. In: Eugen Avram, ed. Psihologia S?n?t??ii. Editura Universitar?, Bucure?ti, 2011, p.33-66.

 

- Pârvu A. Rolul grupul de suport în sus?inerea psihologic? a pacien?ilor cu diagnostic malign In: Eugen Avram, ed. Psihologia S?n?t??ii. Editura Universitar?, Bucure?ti, 2011 (sub tipar).

 

- Pârvu A. Grupul de suport psihologic pentru pacien?ii maligni – un pionierat. In: Eugen Avram, ed. Psihologia S?n?t??ii. Editura Universitar?, Bucure?ti, 2011 (sub tipar).

 

 

Lucr?ri publicate - Prim autor: 

 

- Pârvu A, Bojan A, Cucuianu A, Vasilache A, Urian L, Torok T, Zdrenghea M, Pa?iu M, Basarab C, Selicean C, Dima D, Zsoldos A, Petrov  L. Risk Assesment for blood transfusion requirement of at least 3 units during the aplastic phase following chemotherapy (rez). Hematologica - The Hematology Journal  2011; 96(s2):642.

IF: 6,416

 

- Pârvu A. Is psychological adjustment to a diagnosis of acute leukemia influenced by acceptance of diagnosis and amount of time elapsed to acceptance? (rez). Hematologica - The Hematology Journal  2011; 96(s2):671.

IF: 6,416

 

- Pârvu A, Roman G, Gramma R, Moisa S, Chirita R, Dumitras S, Enache M, Chinole C, Ioan B. Religious Coping with Malignant disease (rez). Hematologica - The Hematology Journal  2010; 95(s2):672.

IF: 6,416

 

- Pârvu A, Petrov L. Risk factors for ineffective coping in acute leukemia patients (rez). Hematologica - The Hematology Journal  2010; 95(s2):190.

IF: 6,416

 

- Pârvu A, Bojan A, Vasilache A, Cucuianu A, Urian L, Torok T, Zdrenghea M, Pa?iu M, Basarab C, Dima D, Petrov L. Developing a predictive model for red blood cell transfusion requirement for acute leukemia patients (rez). Hematologica - The Hematology Journal 2010; 95(s2):741. 

IF: 6,416

 

- Pârvu A, Petrov L. The advantages of homogenous acute leukemia groups of psychological support in contrast with the heterogenous groups (rez). Hematologica - The Hematology Journal 2010; 95(s2):770.

 IF: 6,416

- Pârvu A, Petrov L. Etapele psihologice de adaptare la diagnosticul de malignitate. Particularizare pe un grup de 60 de pacien?i cu leucemie acut?. Clujul Medical 2009; 82(1):97-100.

 

- Pârvu A, Petrov L. Modalitatea optim? de suport psihologic acordat pacien?ilor cu leucemie acut?- grupul omogen sau heterogen? Clujul Medical 2009; 82(2):266-269.

 

 

Lucr?ri publicate - Coautor: 

 

- Or?san O, Cozma A, Rednic N, Sâmpelean A, Pârvu A, Petrov L. Anemia - a complication of antiviral treatment in chronic viral hepatitis C. Rom J Intern Med 2009;47(3):217-25 [medline-pubmed]

 

- F?rca? A, Stroia M, Pârvu A, Olinic N. Nivelul anxiet??ii se coreleaz? cu evolu?ia pacienilor cu insuficien?? cardiac?. Clujul Medical 2007; LXXX(2):342-352.

 

- Bojan A, Vasilache A, Cucuianu A, Urian L, Coldea C, Patiu M, Basarab C, Torok T, Pârvu A, Petrov L. Caracteristicile, evolu?ia ?i prognosticul pacien?ilor vârstnici cu limfom Hodgkin. Documenta Haematologica 2005; XIV(1-2): 35-39.

 

- Bojan A, Vasilache A, Cucuianu A, Urian L, Coldea C, Patiu M, Basarab C, Torok T, Pârvu A, Petrov L. Factori de prognostic in limfomul Hodgkin. Studiu unicentric al Clinicii Hematologie Cluj. Documenta Haematologica 2005; XIV(1-2): 40-44.

 

- Olinic N, Farcas A, Cristea A, Marian I, Stoia M, Rusu R, Pârvu A, Olinic D. Utilitatea diagnostic? a doz?rii digoxinemiei. Clujul Medical 2004; LXXVII(1):45-54.

 

- Vasilache A, Petrov L, Bojan A, Cucuianu A, Urian L, Patiu M, Basarab C, Torok T, Pârvu A. Limfomele cutanate cu celule B-diagnostic, tratament, evolu?ie; experien?a departamentului hematologic al I.O. “Ioan Chiricu??” (rez). Documenta Hematologica 2008; XIII(3-4):52.

 

- Tomoaia G, Pârvu A, Rogojan R. Evaluarea si tratamentul fracturilor extremit??ii proximale humerale. Revista de Ortopedie si Traumatologie 1999; 9(2):107-113.

 

Lucr?ri prezentate la manifest?ri ?tiin?ifice interna?ionale– Coautor: 

 

- Frunz? M, Frunz? S, Pârvu A. Life Insurance? Ethical and Juridical Issues in Romanian Advertisements for Private Cord Blood Banks. Bucharest Conference in Applied Ethics 4th ed, 2011: Ethical Aspects in New and Emerging Technologies, Bucharest, October, 28-29 2011. 

 

- Enache M, Roman G, Ioan B, Dumitra? S, Mois? S, Gramma R, Pârvu A, Chiri?? R. Legal and ethical implications of dementia in terminal stage. Conferinta Internationala de ingrijiri paliative, Bucuresti, 12-15 octombrie 2011.

- Enache M, Roman G, Ioan B, Dumitra? S, Mois? S, Gramma R, Pârvu A, Chiri?? R. Romanian palliative care system. Third European Conference on Health Law (An Ageing Europe Health Law Revisited), Leuven, Belgia, 6-8 october 2011.

- Dumitras S, Buzduga-Ciubotariu M, Ioan B, Enache M, Parvu A, Gramma R, Moisa S, Roman G, Chirita R. Usefulness of advance directives in Romania- Preliminary Study in Intensive Care Units. Third European Conference on Health Law (An Ageing Europe Health Law Revisited), Leuven, Belgia, 6-8 october 2011.

- Moisa S, Ioan B, Dumitras S, Gramma R, Enache M, Parvu A, Roman G, Chirita R, Miron I. Quest for the Right End-of-Life Decisions in Children with Terminal Illnesses. Third European Conference on Health Law (An Ageing Europe Health Law Revisited), Leuven, Belgia, 6-8 october 2011.

- Roman G, Pârvu A, Enache M, Gramma R, Dumitra? S, Chiri?? R, Moisa S, Ioan B. Gypsies’ attitudes facing Death. Conference ” Dying and Death in 18th-21st Century Europe”, 4th edition, Alba Iulia, 29 Sept – 1 Oct. 2011

- Roman G, Pârvu A, Enache M, Gramma R, Dumitra? S, Chiri?? R, Moisa S, Ioan B. Changes and challenges in the Statement on Death Quality. Conference „Values of the Human Person: Contemporary Challenges”, Bucure?ti, 3-4 iunie 2011

- Moisa S, Beatrice I, Dumitras S, Pârvu A, Gramma G, Enache M, Roman G, Chiri?? R. Ideal ?i realitate în luarea deciziilor la pacien?ii cu boli terminale. Al Zecelea Seminar Interna?ional de Bioetic?, Bistri?a, 13-15 May, 2011.

 

- Roman G, Pârvu A, Enache, Gramma R, Dumitra? S, Chiri?? R, Moisa S, Beatrice I. Puterea cuvântului în sus?inerea demnit??ii bolnavului terminal.  Al Zecelea Seminar Interna?ional de Bioetic?, Bistri?a, 13-15 May, 2011.

- Moisa S, Beatrice I, Dumitras S, Pârvu A, Gramma G, Enache M, Roman G, Chiri?? R. Perfect Dying” in Terminal Illnesses. Insight into a Physician’s Mind. 2nd International Conference on Ethics and Professional Culture, Babe? - Bolyai University Cluj-Napoca, 15-16 April, 2011 

 

 

Lucr?ri prezentate la manifest?ri ?tiin?ifice na?ionale– Coautor

 

- Grigore ID, Pârvu A, Petrov L. Mielomul multiplu- prezentare de caz. Al XI-lea Congres Na?ional de Hematologie Clinic? ?i Transfuzional? –cu participare Interna?ional?- Sinaia, 13-16 octombrie 2011. 

 

- Capri? G, Pârvu A, Ljubomir P. Leucemia limfatic? cronic?- prezentare de caz. Al XI-lea Congres Na?ional de Hematologie Clinic? ?i Transfuzional? –cu participare Interna?ional?- Sinaia, 13-16 octombrie 2011. 

 

- Roman G, Enache M , Dumitras S, Pârvu A, Gramma G, Moisa S, Chiri?? R, Ioan B, Iov C. Aspecte entice ?i etice ale percep?iei finaluli vie?ii în comunitatea rrom?. A VII-a Conferin?? Na?ional? de Bioetic?, Bucure?ti, 22-25 Septembrie 2011.

 

- Dumitras S, Chiri?? R, Gramma R, Pârvu A, Enache M, Moisa S, Roman G, Ioan B. Directiva în avans – utilitatea privind deciziile medicale la finalul vie?ii. A VII-a Conferin?? Na?ional? de Bioetic?, Bucure?ti, 22-25 Septembrie 2011.

 

- Enache M, Roman G, Ioan B, Dumitras S, Moisa S, Gramma R, Pârvu A, Chiri?? R. Sistemul de îngrijiri palliative din România – o abordare comparativ? cu sisteme similar europene. A VII-a Conferin?? Na?ional? de Bioetic?, Bucure?ti, 22-25 Septembrie 2011.

 

- Gramma R, Ioan B, Roman G, Pârvu A, Enache M, Dumitras S, Moisa S, Chiri?? R. A muri cu demnitate: analiza istorico-filosofic? ?i bioetic?. A VII-a Conferin?? Na?ional? de Bioetic?, Bucure?ti, 22-25 Septembrie 2011.

 

- Chiri?? R, Enache M, Dumitra? S, Gramma R, Pârvu A, Roman G, Moisa S, Ioan B. Limitele juridice ale directivei în avans. A VII-a Conferin?? Na?ional? de Bioetic?, Bucure?ti, 22-25 Septembrie 2011.

 

- Chiri?? R, Enache M. Dumitra? S, Gramma R, Pârvu A, Roman G, Moisa S, Ioan B. Natura juridic? a dreptului la via??. Conferin?a „Dreptul la via??” Cluj-Napoca, 10-11 aprilie 2011.

 

- Bojan A, Vasilache A, Cucuianu A, Urian L, Patiu M, Basarab C, Coldea C, Torok T, Zdrenghea M, Pârvu A, Chiril? M, Petrov L. Factorii de prognostic, evolu?ia ?i tratamentul pacien?ilor cu mielom multiplu trata?i în Clinica de Hematologie Cluj- Napoca. A XIX-a Conferin?? Na?ional? de Hematologie Clinic? ?i Transfuzional? cu participare interna?ional?. Sinaia, 28-31 octombrie 2010.

 

- Petrov L, Cucuianu A, Pârvu A, Urian L. Leucemia limfatic? cronic? cu celule B. Boal? sau sindrom ?  XVII-a Conferin?? National? de Hematologie Clinic? ?i Transfuzional? – cu participare interna?ional?- Sinaia, 2-5 octombrie 2008.

 

- Vasilache A, Pârvu A, Basarab C, Baican C, Petrov L. Tratamentul cu Alemtuzumab într-un caz de mycozis fungoides stadiu avansat, polichimiotratat. Al X-lea Congres Na?ional de Hematologie – cu participare interna?ional?, Sinaia, 4-8 octombrie 2007.

 

- Brehar O, Pârvu A, Vasilache A, Urian L, Pa?iu M, Petrov L. Puseu blastic într-o leucemie granulocitar? cronic? – descoperire întâmpl?toare. A XVI-a Conferin?? Na?ional? de Hematologie , Cluj-Napoca, 21-24 septembrie 2005.

 

- Vasilache A, Pârvu A, Brehar O, Bojan A, Basarab C, Cucuianu A, Pa?iu M, Urian L, Torok T,  Coldea C, Petrov L. Interes?rile extramedulare în leucemia granulocitar? cronic?. A XVI-a Conferin??  National? de Hematologie , Cluj-Napoca, 21-24 septembrie 2005.

 

- F?rca? A, Stoia M, Pârvu A, Olinic N. Nivelul anxiet??ii se coreleaz? cu evolu?ia pacien?ilor cu insuficien?? cardiac?. A  XLIV-a Conferin?? Na?ional? de Cardiologie, Poiana Bra?ov, mai 2005.

 

- F?rca? A, Stoia M, Pârvu A, Olinic N. Nivelul anxiet??ii se coreleaz? cu evolu?ia pacien?ilor cu insuficien?? cardiac?. Referat de doctorat. Clinica Medical? I Cluj-Napoca, martie 2005.

 

- Pârvu A. Evolu?ia, prognosticul ?i tratamentul Limfomului Hodgkin la pacien?ii peste 50 de ani comparativ cu pacien?ii tineri. Zilele “U.M.F. Iuliu Ha?ieganu”, Cluj-Napoca, decembrie 2004.

 

- Vasilache A, Petrov L, Bojan A, Cucuianu A, Urian L, Pa?iu M, Basarab C, Torok T, Pârvu A.  Limfomele cutanate cu celule B-diagnostic, tratament, evolu?ie; experien?a departamentului hematologic al I.O. “Ioan Chiricu??”. A XIV-a Conferinta Na?ional? de Hematologie Clinic? ?i Transfuzional? (cu participare interna?ional?) - Bucure?ti, septembrie 2004.

 

- Vasilache A, Petrov L, Bojan A, Cucuianu A, Urian L, Pa?iu M, Basarab C, Torok T, Pârvu A.  Limfomele cutanate cu celule B-diagnostic, tratament, evolu?ie; experien?a departamentului hematologic al I.O. “Ioan Chiricu??”. Sesiunea Jubiliar? - 75 de ani de la înfiin?area Institutului Oncologic “Prof. dr. Ioan Chiricu??” Cluj-Napoca (cu participare interna?ional?). Cluj-Napoca, 4-6 octombrie 2004.

 

- Cucuianu A, Pa?iu M, Basarab C, Bojan A, Vasilache A, Urian L, Dima D, Pârvu A, Petrov L. Leucemiile acute mieloide cu displazie multilinear? ?i LAM secundare. Aspecte clinice ?i biologice. A XIII-a Conferin?? National? de Hematologie - Ia?i, 8-11 octombrie 2003.

 

- Olinic N, Farcas A, Cristea A, Marian I, Stoia M, Rusu R, Pârvu A, Olinic D. Utilitatea diagnostic? a doz?rii digoxinemiei. O experien?? clinic?. Al XLII-lea Congres Na?ional de Cardiologie, Sinaia, septembrie 2003.

 

- F?rcas A, Stoia M, Marian I, Olinic M, Pârvu A, Olinic D, Olinic N. Evaluarea eficien?ei antilipidice ?i toleran?ei unei forme de Simvastatin? (Zeplan). Al XLII-lea Congres National de Cardiologie, Sinaia, septembrie 2003.

 

- Olinic N, Farcas A, Cristea A, Marian I, Stoia M, Rusu R, Pârvu A, Olinic D. Utilitatea diagnostic? a doz?rii digoxinemiei. O experien?? clinic?. Zilele “U.M.F. Iuliu Ha?ieganu”, Cluj-Napoca, decembrie 2003.

 

- F?rcas A, Stoia M, Marian I, Olinic M, Pârvu A. Olinic D, Olinic N.Evaluarea eficien?ei antilipidice ?i toleran?ei unei forme de Simvastatin? (Zeplan). Zilele “U.M.F. Iuliu Ha?ieganu”, Cluj-Napoca, decembrie 2003.

 

- Al-Khzouz C, Grigorescu-Sido P, Popa L, Pârvu A. Terapia hormonal? în pubertatea precoce izosexual? idiopatic?-studiu comparativ al tratamentului cu medroxiprogesteron si dipherelin?. Al IX-lea Congres al Societ??ii Române de Endocrinologie, Cluj-Napoca, septembrie 2001.

 

 

 

Particip?ri la trialuri clinice – Subinvestigator: 

 

- “MAXIMA” - An open-label, Randomized, Multicenter Phase III Trial of Mabthera in Treatment of Follicular Lymphoma- subinvestigator.

 

- An open-label, Randomized, Multicenter Phase III Trial of Dasatinib vs. Standard Dose Imatinib (400 mg) in the Treatment of Subjects with Newly Diagnosed Chronic Phase Philadelphia Chromosome Positive Chronic Myeloid Leukemia- subinvestigator.

 

- An International Multicentre, Randomised, Double-Blind Study of Vorinostat or Placebo in Combination with Bortezomib in Patients with Multiple Mieloma

 

- “CLAVELA” - A Randomised Phase III Study of Elacytarabine vs. Investigator`s Choise in Patients with Late Stage Acute Myeloid Leukemia

 

- A Phase IIIB, multicentre, open-label study of nilotinib in adult patient with newly diagnosed Philadelphia chromosome and/or BCR-ABL positive CML in chronic phase.

 

 

Cursuri de formare in Good Clinical Practice pentru trialuri clinice:

 

- Basics on Good Clinical Practice for Investigators- Verumedu, Bucure?ti, 3 Decembrie 2009.

 

- GCP Training for Investigators, Bucure?ti, 17 Martie 2011.

 

 

Particip?ri la manifest?ri ?tiin?ifice interna?ionale:

 

- 13th World Congress of Psycho- Oncology, 16-20 October, Antalya, Turkey.

 

- Workshopul Franco- Român „ Limfoame ?i boli mieloproliferative cronice”, Cluj-Napoca, 1+3 septembrie 2011.

 

- 16-th Congress of the European Hematology Association, London, 9-12 June, 2011.

 

- The Management of CML: current treatment paradigms and future perspectives, Naples, Italy, 16-17 May, 2011.

 

- Al Zecelea Seminar Interna?ional de Bioetic?, Bistri?a, 13-15 May, 2011.

 

- 2nd International Conference on Ethics and Professional Culture, Babe? - Bolyai University Cluj-Napoca, 15-16 April, 2011 

 

-  15-th Congress of the European Hematology Association, Spain, Barcelona, June 10-13, 2010.

 

- “Prof.dr.Ion Chiricu??” Oncology Institute International Conference, Romania,  Cluj-Napoca, April 28-30, 2010.

 

- 14-th Congress of the European Hematology Association, Berlin, Germania, June 4-7 2009.

 

- The 3rd Balkan Hematological Day, Sinaia, October 3, 2010.

 

- 13-th Congress of the European Hematology Association, Copenhaga, Danemarca, June 12-15  2008.

- Reuniunea Româno-Britanic? “Actualit??i în tratamentul durerii acute si cronice”, Cluj-Napoca, 26-28 septembrie 2002.

 

 

Particip?ri la manifest?ri ?tiin?ifice na?ionale cu participare interna?ional? : 

 

- Al XI-lea Congres Na?ional de Hematologie Clinic? ?i Transfuzional? –cu participare Interna?ional?- Sinaia, 13-16 octombrie 2011. 

 

- A VII-a Conferin?? Na?ional? de Bioetic?, Bucure?ti, 22-25 Septembrie 2011.

 

- MDS Academy, Predeal, 30 septembrie- 2 octombrie 2011

 

- A XIX-a Conferin?? Na?ional? de Hematologie Clinic? ?i Transfuzional? cu participare interna?ional?. Sinaia, 28-31 octombrie 2010.