Acest site este cofinanĊ£at din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

UMFIasi
Login / Creaza cont
UMFIasi UMFIasi

Prima pagina

CEPS

Despre proiect

Noutati

Media

Rezultate proiect

Forum

Contact

Echipa

Daniela Tatiana Șoitu

Daniela Tatiana Șoitu Cercetator postdoctoral
E-mail: danielag_soitu@yahoo.co.uk

Poziţia în proiect: cercetător postdoctoral, grup de cercetare 3; Aria de cercetare: “Perspective etice şi determinanţi ai accesului persoanelor vulnerabile la serviciile de sănătate”

 

Este conferenţiar la Departamentul de Sociologie şi asistenţă socială din Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi; doctor în sociologie (2005) cu teza: Forme specifice de intervenţie în protecţia persoanelor de vârsta a treia; absolventă a programelor de masterat: Acţiune socială şi dezvoltarea resurselor umane (1999) şi Intervenţie psiho-pedagogică şi socială (2006); licenţiată în domeniul Ştiinţele educaţiei (2005). Are o bogată experienţă în proiecte de cercetare, educaţie şi intervenţie la nivel internaţional, naţional şi local. A participat la stagii de formare, schimburi de experienţă şi conferinţe internaţionale în Spania, Italia, Franta, Marea Britanie, Austria, Germania ş.a. Este redactor şef al revistei: Analele Ştiinţifice ale Universităţii Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Serie nouă. Secţiunea Sociologie şi asistenţă socială; autoare de lucrări în domenii precum: sociologia populaţiilor si persoanelor vulnerabile, sisteme de acţiune socială, consiliere psiho-socială şi empowerment, mediere; certificată de CSOA ca formator si evaluator de competente profesionale; autorizată de Consiliul de Mediere ca mediator profesionist. 

 

Listă sintetică de lucrări publicate

 

Volume de autor şi coautor:

1. Gîrleanu-Şoitu, Daniela (2006)  Vîrsta a treia, Prefaţã de V. Miftode, Colecţia Universitaria, Seria Sociologie, Editura Institutul European, Iaşi, 232 pagini, ISBN 973-611-391-4.

2. Şoitu, D. (2011) Consilierea între profesie şi serviciu social. în Tratat de asistenţă socială. Ediţia a doua (coord. G. Neamţu), Ed. Polirom, Iaşi, pp. 351-385

3. Şoitu D., Luca, C. ş.a. (coord.) (2010) Metodologie de lucru în asistenţa psiho-socio-juridică a persoanelor vârstnice, Ed. Terra Nostra, Iasi, ISBN 978-973-1888-67-5, 229 pagini.

4. Şoitu D. şi M. Ciurlica-Rădoi (2008) Sisteme de acţiune sociala. Editura Fundaţiei AXIS, Iaşi, 2008, ISBN 978-973-7742-60-5, 240 pagini.

5. Gîrleanu-Şoitu, D. (2004) Fenomenul îmbătrânirii din perspectivă teoretică, în vol. Sociologia populaţiilor vulnerabile, (coord. V. Miftode), Ed. Universităţii „Al.I.Cuza” Iaşi, pp. 173-197, ISBN 973-703-049-4.

6. Gîrleanu-Şoitu, D. (2004) Medierea conflictelor în asistenţa socială, în vol. Sociologia populaţiilor vulnerabile, (coord. V. Miftode), Ed. Universităţii „Al.I.Cuza” Iaşi, pp. 297-338, ISBN 973-703-049-4.

7. Gîrleanu-Şoitu, D. (2002) Vulnerabilitatea vârstei a treia. Aspecte teoretico-practice, în vol. Populaţii vulnerabile şi fenomene de auto-marginalizare (coord. V. Miftode), Ed. Lumen, Iaşi, pp. 47-104, ISBN 973-85194-4-6.

 

Articole publicate în reviste de specialitate

 

1. Şoitu, D. & Rebeleanu, A. (2011) Vulnerabilities of the socio-medical legal framework for the elderly (în curs de publicare în Revista de Asistenţă Socială, nr.3/2011, pp. 137-152  indexată BDI Proquest-CSA, EBSCO  şi B +).

2. Şoitu, D. & Şoitu, C. (2011). Social actions of Civil Society. Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (serie nouă). Sociologie şi asistenţă socială, tom IV, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, ISSN print 2065-3131, pp. 107-122 (revista B+ & BDI : EBSCO, CEEOL, Proquest-CSA: Sociological abstracts, Indexcopernicus, Scipio).

3. Şoitu, C. & D. Şoitu (2010). Europeanization at the EU’s External Borders: the Case of Romanian-Moldovan Civil Society Cooperation. In Journal of European Integration, vol. 32 no. (5) 493-508, septembrie 2010, Routledge/Taylor and Francis Group, UK, ISSN print: 0703-6337; ISSN online: 1477-2280. (revista BDI: Proquest-CSA: SA, Proquest-CSA: SWA; PAIS).

4. Şoitu, D. (2010) Disputes’ mediation and social services. In Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (serie nouă). Sociologie şi asistenţă socială, tom 3, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, pp. 122-136, ISSN print 2065-3131 (revista B+ & BDI : EBSCO, CEEOL, Proquest-CSA: Sociological abstracts Indexcopernicus, Scipio).

5. Şoitu, D. & Şoitu, C. (2009). Civil society and Romania-Republic of Moldova civil society cooperation in the context of the European Union Enlargement, Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (serie nouă). Sociologie şi asistenţă socială, tom II, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, pp. 197-209. ISSN print 2065-3131 (revista B+ & BDI : EBSCO, CEEOL, Proquest-CSA: Sociological abstracts, Indexcopernicus, Scipio).

6. Şoitu, D. (2008) Counselling and social work. Looking for a better understanding. In Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (serie nouă). Sociologie şi asistenţă socială, tom 1, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, pp. 136-152, ISSN print 2065-3131 (revista B+ & BDI : EBSCO, CEEOL, Proquest-CSA: Sociological abstracts, Indexcopernicus, Scipio).

7. Şoitu, D. & Şoitu, C. (2008). Gender and Human Trafficking Issues on Romania-Republic of Moldova cross-border cooperation. Caiete Sociologice, 6, Editura Fundaţiei Academice AXIS, Iaşi, 177-198, (editura recunoscuta CNCSIS).

8. Şoitu, D. & Şoitu, C. (2007) Social services in Romania. Newsletter 1/2007, ed. Observatory for the Development of Social Services in Europe, Institut for Social Work and Social Education, Frankfurt, German Association of Public and Private Welfare Berlin, The Federal Ministry for Family Affairs, Senior Citizens, Women and Youth, Berlin, iunie 2007, pp. 8-9, ISSN 1616-7597.

9. Şoitu, D. (2007). The need for development in social work, în Revista de cercetare şi intervenţie socială, vol. 18/2007, Lumen, Iaşi, ISSN 1583-3410. (revista BDI – CEEOL).

10. Şoitu, D. (2006). Social interventions in the protection of the elderly, în Caiete sociologice, Revista Institutului Social Român, Editura Fundaţiei AXIS, Iaşi, nr. 4/2006, pp. 390-399, ISSN 1583-3615. (editura recunoscuta CNCSIS).

11. Svenson, I. & D. Şoitu (2005). Transnaţional Democracy in the Making – Summary of the discussion from the Swedish-Romanian Study Circle” (coautor), în Rev. Forum Europahaus Burgenland. Spezial, A Fortune  for Empowering Europe. Activating an Educational Fortune for Europe by means of Citizens’Initiatives and Adult Education. A Report on a Transnational Project Socrates/Accompayning Measures,  nr. 1/2005, august, Europahaus Burgenland, Austria, pp. 10-13.

12. Şoitu D. (2005). Interesul studenţilor pentru profesie. Cazul asistentei sociale, (coord.) în Revista de cercetare şi intervenţie socială, vol. 11/2005, Lumen, Iaşi, pp. 1518-1524, ISSN 1583-3410. (. (revista BDI – CEEOL).

13. Şoitu D. (2005). Specific aspects of the elder population in Romania, în Caiete sociologice, Revista Institutului Social Român, Editura Fundaţiei AXIS, Iaşi, nr. 3/2005, pp. 80-93, ISSN 1583-3615. (editura recunoscuta CNCSIS).

14. Şoitu D. (2004). Statutul vârstei a treia, în Analele Universităţii “Al.I.Cuza”din Iaşi, Secţiunea Sociologie-Politologie, Iaşi, , pp. 544-552, ISSN 1453-0805 (editura recunoscuta CNCSIS).

15. Şoitu D. (2004). Sistemul de pensii românesc şi european. Analize şi comparaţii, în Analele Universităţii “Al.I.Cuza”din Iaşi, Secţiunea Sociologie-Politologie, Iaşi, 2003-2004, pp. 491-503, ISSN 1453-0805 (editura recunoscuta CNCSIS).

16. Şoitu D. (2002). Social services for the elderly, în Analele Universităţii “Al.I.Cuza”din Iaşi, Secţiunea Sociologie-Politologie, Tomul III, Editura Universităţii « Al.I.Cuza », Iaşi, 2002 (editura recunoscuta CNCSIS).

 

Articole publicate în volume/reviste ale conferinţelor internationale

 

1. Şoitu, D. & Şoitu, C. (2010). Priorities, strategies and values of civil society. Comparative analyses between Romania and Republic of Moldova in vol. European Societies in Transition. Social Development and Social Work (ed. in chief Piotr Salustowicz, ed. vol. II Dan Sandu), Lit Verlang, Münster, pp. 345-370.ISBN 978-3-643-10415-1.

2. Şoitu D. (2009). The elderly among the others. Self perception and social services, in Journal of Gerontological Social Work, Ed. Universităţii de Vest Timişoara, nr. 2/2009, pp. 185-197, ISSN online: 2067-2721. Disponibil la: http://www.journalgsw.uvt.ro/

3. Şoitu D. (2007). Contexte culturale în consilierea adulţilor. în volumul Legislaţie şi context în educaţia adulţilor,  Conferinţă internaţională, Iaşi, 7-9 septembrie 2006, (coord. L. Şoitu), Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, pp. 46-52, ISBN 978-973-703-242-3 (editura recunoscuta CNCSIS).

4. Şoitu D. (2005). „Inter- and multiculturale aspects in the social protection of the elderly”, în vol. Workshop-ului naţional, cu participare internaţională: The Challenges of Multiculturalism in Central and Eastern Europe” (Iaşi, 28-30 oct. 2004), coord.: Frunza, S., Gavriluţă, N., Jones, M., Ed.  Provopress, Cluj Napoca, 2005, pp. 229-239, ISBN 973-87225-1-9 (editura recunoscuta CNCSIS).

5. Şoitu D. (2004). „Populaţia de vârsta a treia. Dimensiuni locale şi globale”, în volumul Simpozionului Ştiinţific Internaţional „Dezvoltarea naţională sub impactul globalizării”, Universitatea „D. Cantemir”, Târgu Mureş, 22-23 oct. 2004, pp. 253-270, ISBN 973-8042-63-1 (editura recunoscuta CNCSIS).

6. Gîrleanu-Şoitu D. (2003). „Educaţia la vârsta a treia”, în vol. Conferinţei Internaţionale Instituţii de educaţie a adulţilor. Atribuţii şi competenţe, Ed. Spiru Haret, Iaşi, 2003, pp. 133-139, ISBN 973-579-011-4 (editura recunoscuta CNCSIS) .

7. Gîrleanu D. (2000). “Le conseil psychosocial – prémisse de la tolérance, in Les Droits de L’Homme. Dimension spirituelle et action civique, Institut Roumain pour les Droits de L’Homme şi Agence Interguvernamentale de la Francofonie, 2000, pp. 152-155.

8. Gîrleanu D. (2000). „A romániai népi efyetemek – kontinuitás és diszkontinuitás”, în vol. A felnöttokatás története Közét-Európában : A II. Világháborútól az ezredfordulóig (coord. W. Filla, Elke Gruber, H. Hinzen, J. Jug), Német Népföiskolai Szövetség, Nemzetközi Együttmüködési Intézet, Budapest, 2000, pp.130-137.

 

Articole publicate în volume ale conferinţelor naţionale

 

1. Gîrleanu-Şoitu D. (2005). „Direcţii ale schimbării în protecţia vârstnicilor”, în volumul Conferinţei naţionale a ARS şi a ARPAS,  „România socială. Drumul schimbării şi al integrării europene”, (coord.: Iluţ, Petru, Nistor, Laura, Rotariu, Traian) Cluj-Napoca, Ed. Eikon, 2005, pp. 149-157, ISBN 973-7833-28-7 (editura recunoscuta CNCSIS).

Gîrleanu-Şoitu D. (2001). Instituţii rurale de educaţie a adulţilor, (coautor) în vol. Primei Conferinţe Naţionale de Educaţie a Adulţilor, Educaţia adulţilor în România - politici educaţionale, culturale şi sociale, (coord. Simona Sava), IREA, Timisoara , 2001, pp. 33-38.