Acest site este cofinanĊ£at din Fondul Social European prin Programul OperaĊ£ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Prima pagina

Despre centru

Personalul centrului

Activitatea centrului

Programe de formare

Forum

Contact

Echipa

Conf. dr. Beatrice Ioan

Conf. dr. Beatrice Ioan Coordonator cercetatare
E-mail: ioanbml@yahoo.com

Conf. univ. dr. Beatrice Ioan este medic specialist în Medicină legală la Institutul de Medicina Legală Iași și predă la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T.Popa” Iaşi, cursurile: "Medicină Legală" şi "Bioetică" la Facultatea de Medicină,  „Protecţia juridică a mamei şi copilului” la Specializarea Asistente Obstetrică Ginecologie, "Toxicologie medico-legală" în cadrul masteratului de Toxicologie.

 

Studii: - Doctor în Ştiinţe Medicale- "Toxicologie medico-legală- abuzul de droguri/toxicomania"- la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T.Popa” Iaşi, Romania, 

  -  Master of Arts în Bioetică, Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio, SUA

 - Psiholog, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, secţia Psihologie Generală, Universitatea “Al.I.Cuza” 

 

- Preşedinte al Comisiei Superioare de Disciplină a Colegiului Medicilor din România

- Preşedinte al Comisiei de Bioetică a Colegiului Medicilor din România

- Prodecan al Facultăţii de Medicină, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T.Popa” Iaşi

-       Redactor şef adjunct al Revistei Române de Bioetică

- Autor/coautor a 11 cărţi, 15 capitole în cărţi, peste 50 de articole ştiinţifice în domeniile Medicinei Legale şi Bioeticii 

- Membru al Comisiei de Avizare şi Control a Actelor Medico-legale a IML Iaşi

- Reprezentant al României la National Ethics Committees Forum, UE

- Expert evaluator independent al Comisiei Europene în FP6 şi FP7

- Preşedinte al Comisiei Superioare de Disciplină a Colegiului Medicilor din România

- Preşedinte al Comisiei de Bioetică a Colegiului Medicilor din România

- Prodecan al Facultăţii de Medicină, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T.Popa” Iaşi.