Acest site este cofinanĊ£at din Fondul Social European prin Programul OperaĊ£ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Prima pagina

Despre centru

Personalul centrului

Activitatea centrului

Programe de formare

Forum

Contact

Echipa

Catalin Iov

Catalin Iov Assistent coordonator cercetare
E-mail: iovcatalin@yahoo.com

 

Absolvent al Facult??ii de Electronic? ?i Telecomunica?ii din cadrul Universit??ii "Gh. Asachi" din Ia?i, domeniile sale de interes incep cu cele pur inginere?ti (sus?inute atat prin activitatea continu? în cadrul institu?iilor din mediul privat cât ?i de activit??ile de cercetare ale c?ror rezultate au fost diseminate în numeroase lucr?ri de profil în publica?ii atât în ?ar? cât ?i str?in?tate) ?i continu? cu ?tiin?ele relative la om, medicin?, biomedicin?, bioetic? (confirmate prin cele 3 mastere atât în România cât ?i Statele Unite ale Americii ?i programul de doctorat absolvit). Preg?tirea ?i experien?a profesional? extins? la catedr? atât în mediul pre-universitar cât ?i universitar i-a permis implicarea atât în activit??i de cercetare, dezvoltare, cât ?i în activit??i de formare, educare.