Acest site este cofinanĊ£at din Fondul Social European prin Programul OperaĊ£ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Prima pagina

Despre centru

Personalul centrului

Activitatea centrului

Programe de formare

Forum

Contact

Echipa

Irina Cehan

Irina Cehan Cercetator postdoctoral
E-mail: irine2000ro@yahoo.com

 

IRINA CEHAN a absolvit Facultatea de Drept din cadrul Universităţii „Al.I.Cuza„ din Iaşi (2004), iar în 2007 a obţinut titlul de doctor în Drept, în urma susţinerii tezei de doctorat în domeniul moştenirii testamentare, la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu. În prezent este avocat practician în domeniile dreptului civil, penal, comercial, contencios administrativ, muncii, atât pe partea de consultanţă cât şi pe cea de litigii.

Începând cu anul 2004 a debutat şi în cariera universitară, în prezent având gradul universitar de lector la Universitatea “Petre Andrei” din Iaşi, iar din 2009 este mediator autorizat. 

A colaborat în proiecte europene ca expert pe termen lung/scurt, a participat la conferinţe naţionale şi internaţionale, cursuri Jean Monet, Cambridge, a publicat articole în reviste de specialitate şi teza de doctorat „Ineficacitatea legatelor”.

Domenii de interes: drept civil, penal, drepturile omului, drept comunitar, mediere, psihologie, etică