Acest site este cofinanĊ£at din Fondul Social European prin Programul OperaĊ£ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Prima pagina

Despre centru

Personalul centrului

Activitatea centrului

Programe de formare

Forum

Contact

Echipa

Radu Chiriță

Radu Chiriță Cercetator postdoctoral
E-mail: radu@raduchirita.ro

1999 - prezent: Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj Napoca, Facultatea de Drept, Departamentul de drept public

Lector doctor- - Cursul de Drept constituţional. Instituţii şi proceduri

Cursul de Drept constituţional. Drepturile şi libertăţile fundamentale

Cursul de Introducere în dreptul comparat

Cursul de Libertăţile publice şi dreptul penal (master)

2010 – 2011 Şef al Catedrei de Drept Public

2011 – prezent Director al Departamentului de Drept Public

 

- Membru al reţelei Oxford Reports on International Law in Domestic Courts, coordonat de Univ. of Oxford

- Membru al reţelei Living in Surveillance Societies, finanţată de UE

- Membru al echipei de experţi din cadrul proiectului „Analiza vulnerabilităţilor sistemului judiciar român” finanţat de Konrad Adenauer Stiftung-Rule of Law Program South East Europe

- Expert juridic al proiectului Fostering Dialog on Minority Legislation in Romania finanţat în cadrul programului MATRA

- Expert juridic al Comisiei prezidenţiale pentru condamnarea comunismului

- Preşedinte al Asociaţiei de studii în dreptul constituţional şi drepturile omului

- Lector în cadrul INPPA, centrul teritorial Cluj

- Cercetător asociat în cadrul Institutului de Cercetări Juridice al Academiei