Acest site este cofinanĊ£at din Fondul Social European prin Programul OperaĊ£ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Prima pagina

Despre centru

Personalul centrului

Activitatea centrului

Programe de formare

Forum

Contact

Echipa

Daniela Cojocaru

Daniela Cojocaru Cercetator postdoctoral
E-mail: dananacu@gmail.com

Daniela Cojocaru este lector universitar doctor în cadrul Catedrei de sociologie şi asistenţă socială a Facultăţii de Filosofie, Universitatea „Al.I. Cuza” din Iaşi, unde predă sociologia familiei, metodologia cercetării sociale şi evaluarea programelor de asistenţă socială. A participat la numeroase cercetări în domeniul social şi la evaluări ale unor programe din domeniul asistenţei sociale implementate atât de furnizori publici, cât şi privaţi. A publicat articole de specialitate vizând anumite modalităţi de evaluare la nivelul familiei, organizaţiei şi serviciilor sociale şi metode de cercetare în domeniul social. Domeniile de maxim interes sunt cel al sociologiei copilăriei şi parentalităţii prezente în diverse tipuri de contexte sociale. La Editura Polirom, a publicat: Managementul de caz in protectia copilului. Evaluarea serviciilor si practicilor din Romania (2008) şi Copilăria şi construcţia parentalităţii. Asistenţa maternală în România (2008). Este cercetator postdoctoral in programul de studii postdoctorale in domeniul politicilor de sanatate, U.M.F. Iasi.