Acest site este cofinanĊ£at din Fondul Social European prin Programul OperaĊ£ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Prima pagina

Despre centru

Personalul centrului

Activitatea centrului

Programe de formare

Forum

Contact

Echipa

Ion Copoeru

Ion Copoeru Cercetator postdoctoral
E-mail: copoeru@hotmail.com

Ion Copoeru  pred? cursuri de filosofie modern? ?i contemporan?, fenomenologie ?i etic? aplicat? la Dept. de filosofie al UBB Cluj-Napoca. ?i-a sus?inut doctoratul în 1999 la Cluj cu o lucrare intitulat? Sens noématique et modifications intentionnelles dans les Ideen I de Husserl. Principalele teme de cercetare sunt: fenomenologia (intersubiectivitate ?i normativitte, în special la Husserl ?i Schutz) ?i etic? în profesii, cu prec?dere în cele din domeniile juridic, sanitar ?i înfaceri.  

 

Este autor al Aparen?? ?i sens (Dacia, 2000) ?i Structuri ale constituirii (Casa C?r?ii de ?tiin??, 2001), a unor studii consacrate îndeosebi unor teme de fenomenologie ?i publicate în reviste din ?ar? ?i din str?in?tate ?i editor al Phenomenology 2005, Vol. III (with Hans Rainer Sepp) (Zeta Books, 2007), Phenomenology 2010, Vol. III (cu P. Kontos ?i A. Serrano) (Zeta Books, 2011), Invention, innovation et créativité dans les sciences humaines (1999), Cartografii ale modernit??ii (2002), Person – Community – Identity (2003) ?i Beyond Identity. Transformations of the Identity in a (Post)-Modern World (2004), Etic? ?i cultur? profesional? (Cluj, 2008).