Acest site este cofinanĊ£at din Fondul Social European prin Programul OperaĊ£ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Prima pagina

Despre centru

Personalul centrului

Activitatea centrului

Programe de formare

Forum

Contact

Echipa

Laszlo Foszto

Laszlo Foszto Cercetator postdoctoral
E-mail: laszlo.foszto@gmail.com

Poziţia în proiect: cercetător postdoctoral, grup de cercetare 3; Aria de cercetare: “Perspective etice şi determinanţi ai accesului persoanelor vulnerabile la serviciile de sănătate”

Este cercetător la Institutul Român pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale (ISPMN), încă de la înfiinţarea sa în 2007. El este membru al Consiliului ştiinţific al acestui institut ca un specialist pe probleme legate de populaţia de etnie romă din România.

Înainte de a începe activitatea la acest institut a lucrat ca cercetator doctoral la Institutul Max Planck pentru Antropologie Socială din Halle, Germania, şi a predat cursuri legate de romi, la departamente diferite, de la Universitatea Babeş-Bolyai.

 

În prezent Dr. Fosztó, este implicat într-un proiect de cercetare de la Universitatea de Medicină şi Farmacie Gr.T. Popa Iaşi, cu accent pe problemele etice in cercetarea medicală pe populaţiilor de romi şi probleme de bioetică legate de condiţiile de sănătate a populaţiilor vulnerabile. El a colaborat cu Mihai Catalin Cazacu, pe un proiect de cercetare comandat de ADIS în 2011. Aceasta cercetare a produs un raport de "Sănătate şi non-discriminare", care examinează cunoştinţe, experienţe şi atitudini de discriminare în rândul studenţilor de la Universitatea de Medicină şi Farmacie "Gr.T. Popa" Iaşi.

 

László Fosztó a fost implicat în cercetare, în comunităţile de romi din 1993. Interesul său a fost în principal în revitalizarea etnie, identitatea şi religioase. El a păstrat aceste probleme pe agenda de cercetare sale de atunci, dar recent el a extins interesul său pe probleme de strategii economice şi de migraţie, precum şi problemele legate de starea de sănătate a romilor din Romania. Teza lui de master (în Studii de nationalism, CEU 2000, condusa de către Michael Stewart) a fost concentrata pe mobilizarea politică şi activismul social al romilor a studiat internaţional Mişcarea romani şi ideile sale despre o comunitate transnaţională romani (a se vedea Fosztó 2001, 2003). Cercetarile sale de doctorat (sub supravegherea lui Chris Hann de la Institutul Max Planck pentru Antropologie Socială), axat pe legăturile dintre comunitatea locală, religie şi societatea civilă. Aceasta cercetare a dus la o monografie despre rolul de revitalizare ritual în crearea şi menţinerea comunităţilor de romi (Fosztó 2009).

 

Împreună cu colegii, el a convocat şi a organizat mai multe conferinţe internaţionale, de la Institutul Max Planck din Halle, Germania, o conferinţă internaţională, în aprilie 2005 cu privire la Convertirea religioasa după socialism, inclusiv pe un panou de conversie între romi şi la Bienala zecea Conferinţa Asociaţiei Europene de antropologi Sociale din Ljubljana, Slovenia, august 2008, împreună cu un coleg de la Praga a organizat un panou pe noi direcţii în studii antropologice privind grupurile de romi.

 

În România, împreună cu colegii, el a organizat trei evenimente internaţionale din Cluj-Napoca: o universitate de vară, în colaborare cu programul de CEU SUN "Vino mai aproape", în iulie 2008, (2), o conferinţă intitulată Două decenii de Bursa despre starea Studii de artă în limba romani în perioada 1989-2009 în octombrie 2009, şi (3) Comunităţile de romi din România un atelier de lucru trans-disciplinare atelier de co-organizat de Universitatea din Manchester, Lingvistică şi romi romani Proiect Limba, iulie 2010.

 

László Fosztó este autorul şi editorul de mai multe volume, publică articole în reviste ştiinţifice în limba engleză (română şi maghiară) şi a efectuat cercetări în comunităţile de romi care folosesc limba romani in activitatile curente. În plus faţă de contextul românesc, are experienţa internaţională în Ungaria, Germania şi Rusia.

 

El este membru în mai multe organizaţii profesionale şi face peer-review pentru reviste româneşti şi internaţionale în domeniul ştiinţelor sociale. Din iulie 2011 este secretar al Reţelei Europene de Studii Academice romi.