Acest site este cofinanĊ£at din Fondul Social European prin Programul OperaĊ£ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Prima pagina

Despre centru

Personalul centrului

Activitatea centrului

Programe de formare

Forum

Contact

Echipa

Mihaela Hnatiuc

Mihaela Hnatiuc Cercetator postdoctoral
E-mail: mhnatiuc@yahoo.com

 

Mihaela Hnatiuc este în prezent lector la Universitatea Maritim? din Constan?a, România, Facultatea Elecromecanica Navala, Departamentul de Electronica. Absolventa a  Universitatii Tehnice "Gh. Asachi"din Ia?i, Facultatea de Telecomunica?ii ?i Electronic?, România, în 1995 ?i apoi master ?i doctorat în domeniul electronicii, la aceea?i universitate.

Interesele actuale de cercetare sunt legate de inteligenta artificiala si microsistem. Ea este autorul a mai mult de 30 de publica?ii de pe reviste interna?ionale, c?r?i, procedurile interna?ionale, conferin?e ?i un brevet din Fran?a. Mihaela a fost membru in comitete ?tiin?ifice, organizator ?i pre?edinte al unor conferin?e na?ionale ?i interna?ionale, membru in proiecte na?ionale ?i interna?ionale ?i granturi.