Acest site este cofinanĊ£at din Fondul Social European prin Programul OperaĊ£ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Prima pagina

Despre centru

Personalul centrului

Activitatea centrului

Programe de formare

Forum

Contact

Echipa

Andrea Iacobuță

Andrea Iacobuță Cercetator postdoctoral
E-mail: andreea_iacobuta@yahoo.com

Asistent universitar doctor la Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, Facultatea de economie şi administrarea afacerilor, Departamentul economie, analiză cantitativă şi sisteme informaţionale.

 

Doctor în Economie, Titlul tezei: Costurile de tranzacţie şi eficienţa structurilor de guvernanţă, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor. 

 

Februarie 2009 - Februarie 2011, Preparator universitar doctor, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor

 

Octombrie 2008-Februarie 2009, Cadru didactic asociat, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor

 

Octombrie 2004- Ianuarie 2005, Economist, SC. MITTAL STEEL 

 

Cercetător postdoctoral în cadrul Proiectului POSDRU/89/1.5/S/61879 „Studii postdoctorale în domeniul eticii politicilor de sănătate”, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T.Popa” Iaşi, Centrul de Etică şi Politici de Sănătate

 

Certificat- Mobilitate didactică în cadrul Programului LLP Erasmus, Cursul predat: Institutions and Economic Development in Romania, Universita degli Studi di Perugia

Certificat, International Management Teachers Academy/ Leadership and Change Track, Central and East European Management Development Association (CEEMAN)

Certificat, Simulation Methodologies: A Pedagogical View (Use of MARKSTRAT simulation software in management education, Central and East European Management Development Association (CEEMAN)

 

Participari la 7 contracte de cercetare, din care 2 in calitate de director de proiect şi 5 in calitate de membru în echipa de proiect.

Membru în colectivul de organizare a 13 conferinţe naţionale şi internaţionale

35 articole si studii publicate in tara si strainatate; 

1 carte in calitate de coautor ;

3 cărţi in calitate de coordonator; 

39 comunicari stiintifice in tara si in strainatate