Acest site este cofinanĊ£at din Fondul Social European prin Programul OperaĊ£ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Prima pagina

Despre centru

Personalul centrului

Activitatea centrului

Programe de formare

Forum

Contact

Echipa

Adina Nicoleta Karner Huțuleac

Adina Nicoleta Karner Huțuleac Cercetator postdoctoral
E-mail: adinakarner@yahoo.com

Articole științifice in extenso publicate în volumele conferințelor:

1. Karner-Huțuleac, A.,Tulburările mnezice şi prosexice în diabetul zaharat, în volumul (coord. A. Stan) Simpozionului Internațional “Standarde și exigente ale psihologiei aplicate, Casa Editoriala Demiurg, Iași, 2006

2. Tobolcea, I., Karner-Huțuleac, A., Puzdriac, C., Zaharia, D., Utilizarea mijloacelor audio-vizuale în terapia tulburărilor de limbaj la preşcolari şi şcolari mici, în Volumul Simpozionului Naţional Bârlad - 21 aprilie 2007, Editura Sfera,  ISBN 978.973-1771-09-0, 2007

3. Tobolcea, I., Karner-Huțuleac, A., Puzdriac, C., Zaharia, D., Transpunerea programelor logopedice clasice în pseudocod algoritmizat, în (coord. I. Tobolcea, N. Turliuc) “Actualități și perspective în practica logopedică”, Editura Universității Alexandru Ioan Cuza, Iași, ISBN 978-973-703-375-8, 2008

4. Tobolcea, I., Karner-Huțuleac, A., Puzdriac, C., Zaharia, D., Modele de sisteme CBST (computer-based speech therapy) utilizate în cercetarea și practica logopedică a tulburărilor de vorbire, în (coord. I. Tobolcea, N. Turliuc)  „Actualități și perspective în practica logopedică”, Editura Universității Alexandru Ioan Cuza, Iași, ISBN 978-973-703-375-8, 2008

5. Tobolcea, I., Karner-Huțuleac, A., Puzdriac, C., Zaharia, D., Implementarea mijloacelor moderne în terapia logopedică a tulburărilor de limbaj, în (coord. I. Tobolcea, N. Turliuc) „Actualități și perspective în practica logopedică”, Editura Universității Alexandru Ioan Cuza, Iași, ISBN 978-973-703-375-8, 2008

6. Tobolcea, I., Karner-Huțuleac, A., Puzdriac, C., Zaharia, D., Percepţia impactului mijloacelor multimedia din terapia logopedică în rândul părinţilor şi educatorilor”, în (coord. I. Tobolcea, N. Turliuc) „Actualități și perspective în practica logopedică”, Editura Universității Alexandru Ioan Cuza, Iași, ISBN 978-973-703-375-8, 2008

7. Tobolcea, I., Karner-Huțuleac, A., Puzdriac, C., Zaharia, D., Interdisciplinaritate in terapia logopedica a formelor dislalice, în (coord. A. Stan) „Psihologie și societate: noutăți în psihologia aplicat”, Editura Performantica, Iași, ISBN 978-973-730-567-1, 2008

8. Karner-Huțuleac, A., Tehnici narative aplicate in terapia femeilor abuzate sexual în copilărie, în (coord. N. Turliuc, I. Tobolcea) “Violența în familie: între stigmatizare, acceptare socială și intervenție psihoterapeutică”, Editura Universitatii Alexandru Ioan Cuza, Iași, ISBN: 978-973-703-357-4, 2008

9. Karner-Huțuleac, A., Programe de intervenție psihoterapeutica in cazul violentei domestice, în (coord. N. Turliuc, I. Tobolcea) “Violența în familie: între stigmatizare, acceptare socială și intervenție psihoterapeutică”, Editura Universității Alexandru Ioan Cuza, Iași, ISBN 978-973-703-357-4, 2008

Articole științifice in extenso publicate în volume apărute la edituri academice naționale:

1. Karner-Huțuleac, A., Intervenţii ericksoniene în psihoterapia familiei şi a cuplului, în (coord. C. Cucoș, A. Gherguț, M. Momanu, D. Sălăvăstru) “Educaţia - provocări la început de mileniu”, Editura Universității Alexandru Ioan Cuza, Iaşi, 2005

2. Tobolcea, I., Karner-Huțuleac, A., Puzdriac, C., Zaharia, D., Actualităţi şi perspective în logopedia ieşeană. Aplicaţii informatice în practica logo-terapeutică, în volumul (coord. A. Gherguț) „Un deceniu sub semnul autonomiei. Reconsiderări şi abordări interdisciplinare în științele psihopedagogice”, Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza, Iaşi, 2007

 

Articole științifice publicate în reviste recunoscute CNCS:

1. Karner-Huțuleac, A., Tulburările de memorie în hipertensiunea arterială esenţială, în Analele Științifice ale Universităţii Alexandru Ioan Cuza, Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza, Seria Psihologie, Iași, 2007

2. Tobolcea, I., Karner-Huțuleac, A., Dumitriu, C., Eficiența utilizării computerului în logopedie, în Analele Științifice ale Universităţii Alexandru Ioan Cuza, Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza, Seria Psihologie, XVIII (2), Iași, 2009

 

Articole stiintifice publicate in reviste indexate BDI:

1. Tobolcea, I., Karner-Huțuleac, A., The use of computer-based technology in modern speech therapy, în Analele Științifice ale Universităţii Alexandru Ioan Cuza, Științele Educației, Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza, XIV, ISSN 1453-0775, Iași, 2010 (indexare Copernicus)

2. Karner-Huțuleac, A., Executive functions in education, în Analele Științifice ale Universităţii Alexandru Ioan Cuza, Științele Educației, Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza, XV, Iași, 2011 (indexare Copernicus)

3. Karner-Huțuleac, A., Teacher’s role in the assessmen of lerning disabilities, în Analele Științifice ale Universităţii Alexandru Ioan Cuza, Științele Educației, Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza, XV, Iași, 2011 (indexare Copernicus)

 

Volume de autor publicate în edituri academice naționale:

1. Turliuc, N., Karner-Huţuleac, A., Dănilă, O., Violenţa în familie – teorii, particularităţi şi intervenţii specifice, Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza, ISBN 978-973-703-436-6, Iaşi, 2009

2. Tobolcea, I., Karner-Huțuleac, A., Terapia logopedica. Implementarea mijloacelor informatice, Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza, ISBN 978-973-703-555-4, Iași,  2010

 

Capitole de carte publicate în volume la edituri internaționale (books and ebooks):

1. Karner-Huțuleac, A., Rusu, P.P., Forgiveness, religiosity and family relations in romanian-orthodox religion, ebook:  Inter-Disciplinary Press, UK, 2011 (în curs de apariție)

2. Karner-Huțuleac, A., Ciubotaru, D.L., The role of spirituality in the therapeutic process of forgiveness, Inter-Disciplinary Press, UK, 2011 (în curs de apariție).