Acest site este cofinanĊ£at din Fondul Social European prin Programul OperaĊ£ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Prima pagina

Despre centru

Personalul centrului

Activitatea centrului

Programe de formare

Forum

Contact

Echipa

Sebastian Moldovan

Sebastian Moldovan Cercetator postdoctoral
E-mail: smoldova@yahoo.com

Licenţiat în fizică (1989) şi teologie (1993), doctor în teologie, conferenţiar la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna” din Sibiu, unde predă cursuri de Teologie Morală Ortodoxă, Teologie socială şi Bioetică creştină, secretar de redacţie al trimestrialului „Revista teologică”.

 

 

Publicaţii în domeniul teologiei morale şi bioeticii (listă selectivă)

 

1. Volume: 

- Citindu-l pe Malthus. Filozofie politică şi teologie în „Eseu asupra principiului populaţiei”, Editura Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu, Sibiu, 2009

- Temeiurile trinitare ale vieţii morale. O contribuţie la valorificarea teologiei P. Dumitru Stăniloae, Editura Andreiana, Sibiu, 2009

- Eseuri de bioetică, Editura Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu, Sibiu, 2009

 

2. Articole:

- Organ transplantation and the Christian-Orthodox argument for love, Revista Română de Bioetică, 4, 2009, pp. 84-96/185-198

- Noţiuni de antropologie prenatală la Sf. Vasile cel Mare, Revista Teologică, 3, 2009, pp. 108-126

- Transplantul, o înrudire?, în Medicii şi Biserica (Mircea Gelu Buta, coord.), vol. VII, Ed. Renaşterea, Cluj-Napoca, 2009, pp. 108-128

- Populaţia umană. Orientări introductive în actualitatea celei mai vechi probleme ecologice, în Medicii şi Biserica (Mircea Gelu Buta, coord.), vol. V, Ed. Renaşterea, Cluj-Napoca, 2007, p. 157-183

- „Sănătatea reproducerii” sau reproducerea umană asistată ideologic, în Medicii şi Biserica (Mircea Gelu Buta, coord.), vol. IV, Ed. Renaşterea, Cluj-Napoca, 2006, p. 102-115

- Hugo Tristram Engelhardt şi cheia biografică a bioeticii, în H. Tristram Engelhardt jr., Fundamentele bioeticii creştine, Ed. Deisis, Sibiu, 2005, pp. 5-34

- Problematica antropologică şi morală a transplantului de organe, Anuarul Academic al Facultăţii de Teologie „Andrei Şaguna” din Sibiu 2002-2003, Editura Universităţii Lucian Blaga, Sibiu, 2004, pp. 250-281

- Definiţii cerebrale (neurologice) ale morţii. Importanţa dezbaterii lor pentru stabilirea poziţiei Bisericii, Anuarul Academic al Facultăţii de Teologie „Andrei Şaguna” 2001-2002, Editura Universităţii Lucian Blaga, Sibiu, 2002, pp. 221-239

- Statutul embrionului uman sau paradigma epigenetică a individualităţii, Anuarul Academic al Facultăţii de Teologie „Andrei Şaguna” 2000-2001, Editura Universităţii Lucian Blaga, Sibiu, 2001, pp. 286-294