Acest site este cofinanĊ£at din Fondul Social European prin Programul OperaĊ£ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Prima pagina

Despre centru

Personalul centrului

Activitatea centrului

Programe de formare

Forum

Contact

Echipa

Bogdan Olaru

Bogdan Olaru Cercetator postdoctoral
E-mail: bogdan.olaru@phenomenology.ro

 

 

Bogdan Olaru a publicat o monografie despre proiectul husserlian de întemeiere fenomenologică a științelor (Iași, 2004). Interesul pentru fenomenologie a rămas constant și se remarcă prin contribuția lui la traducerea unor secțiuni din Cercetările logice de Edmund Husserl (Humanitas, 2007 și 2009). În ultimii ani, Bogdan Olaru a publicat o serie de studii și articole în care abordează probleme din filosofia moral-politică și bioetică. Dintre volumele coordonate amintim: Autonomy, Responsibility, and Health Care: Critical Reflections (București: Zeta Books, 2008). Proiectele sale de cercetare sunt prezentate pe pagina web: www.romanian-philosophy.ro/person/Bogdan.Olaru iar studiile sale pot fi consultate la adresa: http://ices.academia.edu/BogdanOlaru.