Acest site este cofinanĊ£at din Fondul Social European prin Programul OperaĊ£ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Prima pagina

Despre centru

Personalul centrului

Activitatea centrului

Programe de formare

Forum

Contact

Echipa

Adina Rebeleanu

Adina Rebeleanu Cercetator postdoctoral
E-mail: adinarebeleanu@yahoo.com

 

Poziţia în proiect: cercetător postdoctoral, grup de cercetare 3; Aria de cercetare: “Perspective etice şi determinanţi ai accesului persoanelor vulnerabile la serviciile de sănătate”

 

 

Conferenţiar dr. în cadrul Catedrei de Asistenţă Socială, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca. 

Studii: licenţiată în asistenţă socială şi drept,  doctor în sociologie (politici în domeniul sănătăţii în contextul reformei sociale din România). 

Domenii de interes şi cercetare personală: 

- cercetări comparative în domeniul problemelor sociale şi al politicilor sociale (în special politica socială de sănătate, categorii de persoane expuse riscului marginalizării şi/sau excluderii sociale), teorii, modele şi metode de asistenţă socială actuale, noi perspective de abordare în domeniul asistenţei sociale, analiza legislaţiei în domeniul asistenţei şi protecţiei sociale (intenţii şi efecte), dezvoltare comunitară - strategii alternative şi posibilitatea creşterii eficienţei lor. 

 

Sinteză publicaţii: 

Lucrari stiintifice publicate in reviste de specialitate (BDI, B, B+) 

Soitu Daniela, Rebeleanu Adina, “Vulnerabilities of the Socio-Medical Legal Framework for Erderly”, ProQoEST, EBSCO, CEEOL, INDEXCOPERNICUS, Social Works Abstracts, SCIPIO, GESIS, www.ebsco.cm, Revista de Asistenta Sociala, 2011, P.137-152
Rebeleanu, A., Nicoară, P., “Îmbinarea modalităţilor directe şi indirecte de asistare în managementul de caz”, în Revista de Asistenţă Socială, nr.2/2010, Ed. Polirom, p: 211-223 (ProQoEST, EBSCO, CEEOL, INDEXCOPERNICUS, Social Works Abstracts, SCIPIO, GESIS, www.ebsco.com, categoria CNCSIS B+)

Rebeleanu A., “Health Policy in Post-Socialist Romania – Intentions vs Achievements”, în Studia Sociologia nr.2/2008, p: 5-21 (indexată CEEOL, EBSCO, IBSS, categoria CNCSIS B+)

Popescu, L., Raţ, C., Rebeleanu-Bereczki, A., „Self-Assessed Health Status and Satisfaction with Health Care Services in the New Members States of EU”, în Studia Universitatis Babeş-Bolyai: Sociologia, N.2/2007, Cluj-Napoca, pp: 125-150 (indexată CEEOL, EBSCO, IBSS categ. CNCSIS B+)

Rebeleanu, A., „Perceptions et esperances de l’etat de sante”, în Studia Universitatis Babeş-Bolyai: Sociologia, N.2/2006, Cluj-Napoca, pp: 51-61, 150 (indexată CEEOL, EBSCO, IBSS categ. CNCSIS B+)

Roth, M., Rebeleanu, A., „Die Evaluirung der Hauskrankenpflegedienste de Caritas: Entwilckung, Zielsetzungen und Methoden”, în Studia Universitatis Babeş-Bolyai: Sociologia, N.2/2006, Cluj-Napoca, pp: 95-110 (indexată CEEOL, EBSCO, IBSS categ. CNCSIS B+)

Rebeleanu, A., „Disparităţi la nivelul stării de sănătate între rural şi urban – situaţii şi alternative”, în Studia Universitatis Babeş-Bolyai: Sociologia, N.2/2005, Cluj-Napoca, pp: 151-172 (indexată CEEOL, EBSCO, IBSS categ. CNCSIS B+)

 

Cărţi publicate în edituri recunoscute CNCSIS

Popescu Livia, Rebeleanu Adina, Rat Cristina, 2009, Disparităţi în utilizarea serviciilor de sănătate. Studiu de caz în regiunea de dezvoltare Nord-Vest, EDITURA MEGA , CLUJ-NAPOCA, pg. 182

Mureşan, C. Rotariu T, Rebeleanu A., Hărăguş M., Hărăguş T., 2009, Situaţia vârstnicilor în România, Fundaţia Principesa Margareta, Bucureşti, pg. 110

Rebeleanu, A., „Politicile în domeniul sănătăţii în contextul social al reformei din România”, Editura Presa Universitară Clujeană, 349 pg., Cluj-Napoca, 2007, ISBN 978-973-610-541-8

Roth, M., Rebeleanu A., „Asistenţa socială. Cadru conceptual şi aplicaţii practice”, Editura Presa Universitară Clujeană, 252 pg., Cluj-Napoca, 2007, ISBN 978-973-610-638-5

 

Articole în reviste/volume internaţionale:

 

Rebeleanu, A., 2010, „Vulnerability in the Romanina Health Care System” în Bourdelais P., Chircop, J. (eds.) 2010, Vulnerability, Social Inequality and Health, Editiones Colibri, CIDEHUS-UE, PhoenixTN, p:141-158, www.phoenixtn.net 

Rebeleanu, A., , 2008, „Characteristics of the Social Health Insurance System in Romania: past, present and trends”, în Abreu, L. Boudelais, P (eds.), The Price of Life. Welfare Systems, Social Nets and Economnic Growth, Editiones Colibri, CIDEHUS-UE, PhoenixTN, Lisboa, p:55-72, ISBN 978-972-772-779-7 www.phoenixtn.net 

Rebeleanu A., Bodea G.,  2007, „Equity vs Disparities in the Health care Access”, în Proceedings of the International Conference on Economic, Law and Management, vol.4, Miskolc, Hungarz, p: 135-150, ISBN 978-963-661-795-0

Rebeleanu, A., „Health – The Most Important Dimension of Life Quality? A Rumanaian Case Study”, în Mette, N., Ittzes, G. (eds), European Journal of Mental Health. Individual, Family, Community and Society”, volume 1, N. 1-2, June-December, published: Akademiai Kiado, Budapest, pp: 109-124, 2006, www.akademiai.com, ISSN 1788-4934 ( IndexCopernicus, Scopus)

Rebeleanu, A., 2006, „Romanian Health Care System – The Impact of Roma Population”, în Abreu, L., Sandor, J. (eds), „Monitoring Health Status of Vulnerable Groups in Europe: Past and Present”, Bocz Nyomda, Pecs, Hungary, pp: 144-162, 2006, ISBN-10: 84-611-0800-8, www.phoenixtn.net

Working Papers

Popescu, L., Raţ, C., Rebeleanu A., „Nu se face discriminare!”...Doar accesul este inegal. Dificultăţi în utilizarea serviciilor de sănătate de către populaţia romă din România”, Working Papers in Romanian Minority, N. 29/2010, Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, Guvernul României, Cluj-Napoca, 45 pg.

Popescu, L., Raţ, C., Rebeleanu-Bereczki, A., „Self-Assessed Health Status and Satisfaction with Health Care Services in the Context of the Enlarged European Union”, IRISS WP 2007-14, November 2007, 36 pg., http://www.ceps.lu/iriss/wps.cfm