Acest site este cofinanĊ£at din Fondul Social European prin Programul OperaĊ£ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Prima pagina

Despre centru

Personalul centrului

Activitatea centrului

Programe de formare

Forum

Contact

Echipa

Antonio Ștefan Sandu

Antonio Ștefan Sandu Cercetator postdoctoral
E-mail: antonio1907@yahoo.com

 

Lector Univ. Dr., Facultatea de Filosofie, Colectivul de Relaţii Internaţionale, Universitatea „Mihail Kogălniceanu” Iaşi

Cadru didactic asociat., Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, Catedra de Asistenţă Socială şi Sociologie, Universitatea “Al.I.Cuza” Iaşi, Blv. Carol, 11, Iaşi

Preşedinte al Asociaţiei Lumen, Cercetător principal III în Asistenţă Socială

Director al Editurii Lumen

Doctor în Filosofi,  tezei de doctorat cu titlul FILOSOFIA ORIENTULUI şi FIZICA MODERNĂ o viziune umanistă a universului), Facultatea de Filosofie, Departamentul de Filosofie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi

Master în Filosofia Artei şi Management cultural, Facultatea de Filosofie, Departamentul de Filosofie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi

Consilier de probaţiune, Master în Probaţiune şi Reintegrare Socială, Facultatea de Filosofie, Departamentul de Sociologie şi Asistenţă Socială, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi

Licenţiat în filosofie, Facultatea de Filosofie, Departamentul de Filosofie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi

 

Cursuri şi seminarii absolvite

 

(2010) Workshop Voronet realizat în cadrul Proiectului „Studii postdoctorale  în domeniul eticii politicilor de sănătate

(2010), Workshop introductiv realizat în cadrul Proiectului „Studii postdoctorale  în domeniul eticii politicilor de sănătate 

(2010) Workshop National RNCIS (octombrie) proiect POSDRU, organizator RNCIS

(2010) Seminar national Erasmus (septembrie) organizat de ANFPCDEFP

(2010) Curs Evaluator competenţe profesionale (iunie-iulie) organizat de INFOEDUCATIA. Certificat CNFPA de Evaluator competenţe profesionale.

(2010) Seminar Internaţional „Falimentul bipolaritatii "model american-model european(Kelsian)" in calitate de criteriu analitic al controlului de constitutionalitate” realizată în cadrul Universităţii “Mihail Kogălniceanu” Iaşi, în perioada 12 – 14 aprilie 2010, susţinut de Prof. Dr. Francisco Segado

(2010) Participare la Seminarul Erasmus privind mobilitatea studenţească – 19 februarie Bucureşti

 (2009) "Formare de Formatori" susţinut de AJOFM Iaşi

(2009)"Pregătirea furnizorilor de formare profesională locali" susţinut de AOA Iaşi şi Univeristatea „Petre Andrei” din Iaşi

(2004) Protecţia Complementară a drepturilor omului în România Bucureşti 2004 (DRI- Departamentul Relaţii Interetnice –Guvernul României)

(2003) Alianţa Naţională pentru Combaterea discriminării, Organizator Camera Deputaţilor, Bucureşti 

(2003) Managementul Programelor, organizator Asociaţia CERC, Iaşi, Comunicare cu finanţatorul (CERC) Iaşi 2003

(2003) Managementul prin proiecte , organizator Asociaţia CISPA Vaslui 

(2003) Autoevaluarea şi dezvoltarea de noi strategii, factori ai întăririi capacităţii organizaţionale organizator DRI- Departamentul Relaţii Interetnice –Guvernul României, Sinaia 2003

 

Apartenenţa la asociaţii profesionale

Appreciative Inquiery Commons – Comunitatea Internaţională a practicienilor metodelor apreciative.

 

Asociaţia Română de Semiotică

Asociaţia Lumen – Membru fondator – preşedinte

Fundaţia Pro Şansa pentru Educaţie Cultură şi Acţiune Socială

 

Am publicat 2 volume de poezie

„Îngeri de ceară”

„Atlas ezoteric de adorat femeia”