Acest site este cofinanĊ£at din Fondul Social European prin Programul OperaĊ£ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Prima pagina

Despre centru

Personalul centrului

Activitatea centrului

Programe de formare

Forum

Contact

Echipa

Ana- Voichița Tebeanu

Ana- Voichița Tebeanu Cercetator postdoctoral
E-mail: anatebeanu@yahoo.com

Poziţia în proiect: cercetător postdoctoral, grup de cercetare 3; Aria de cercetare: “Perspective etice şi determinanţi ai accesului persoanelor vulnerabile la serviciile de sănătate”

 

Psiholog clinician specialist, atestat de liberă practică (din 2006) de Colegiul Psihologilor din România.

Doctor în psihologie (din 2009) -Şcoala Doctorală de Psihologie, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea din Bucureşti, cu o teză cu titlul „Aspecte diferenţiale ale utilizării metaforelor şi construcţiei limbajului expresiv la persoanele cu schizofrenie”.

Domenii de interes: psihologia clinică, etica accesului persoanelor şi grupurilor vulnerabile la servicii de sănătate, psihologia educaţiei.

Loc de muncă actual şi poziţia: Lector (din octombrie 2011)-Universitatea „Politehnica” din Bucureşti, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic şi Ştiinţe Socio-Umane, Catedra pentru Pregătirea Personalului Didactic.

Activităţi şi responsabilităţi principale: predare curs la disciplina Psihologia Educaţiei, Managementul clasei de elevi; conducere seminarii la disciplinele Psihologia Educaţiei, Managementul clasei de elevi, Psihologia Personalităţii, Instruire asistata de calculator ş.a.

 

Formări în: psihoterapie experienţială- Societatea de Psihoterapie Experienţială Română; Coaching, Ecole Europeenne de Psychotherapie Socio- et Somato- Analytique, formator Jerome Chidharom; hipnoză ericksoniană, Ecole Europeenne de Psychotherapie Socio- et Somato- Analytique, formator Jerome Chidharom; somatoterapie şi somatoanaliză, Centrul de consultanţă psihologică şi psihoterapie „Măiastra”; gestalt-terapie, formatori de la Ecole Parisienne de Gestalt, Societatea Română de Gestalt-Terapie; programare neuro-lingvistică- NLP, formatori de la NLP International Foundation; terapie narativă, formator Hugh Fox, The Institute of Narrative Therapy, Manchester, UK.

 

Din septembrie 2010- prezent: Cercetător postdoctoral -Cercetare în domeniul politicilor de sănătate pentru populaţii vulnerabile. Psiholog clinician în cadrul unei echipe interdisciplinare ce studiază accesul grupurilor şi persoanelor vulnerabile la serviciile de asistenţă medicală primară din România, în special al persoanelor cu probleme de sănătate psihică, în cadrul proiectului „Studii postdoctorale în domeniul eticii politicilor de sănătate”, POSDRU 89/1.5/S/61879. Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T.Popa” Iaşi.

 

Din ianuarie 2011- Cursant-cercetător postdoctoral în proiectul "Standarde europene pentru programe postdoctorale competitive de formare în domeniul managementului cercetării avansate şi expertizei psihiatrice medico-legale", Institutul de Medicină Legală Iaşi.