Acest site este cofinanĊ£at din Fondul Social European prin Programul OperaĊ£ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Prima pagina

Despre centru

Personalul centrului

Activitatea centrului

Programe de formare

Forum

Contact

Echipa

Cristina Teodorescu

Cristina Teodorescu Cercetator postdoctoral
E-mail: christina_teodorescu@yahoo.com

 

A absolvit Facultatea de Psihologie ?i ?tiin?e ale Educa?iei, Universitatea „Al. I. Cuza” din Ia?i (2000) ?i a urmat cursuri de specializare postuniversitar?: master în sociologie – Management social ?i dezvoltare comunitar?, Universitatea „Al. I. Cuza” din Ia?i, Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées (DESS) – Ingénierie de l'Enquête en Sciences Sociales, Université des Sciences et Technologies de Lille 1, Fran?a ?i Diplôme d’Etudes Approfondies (DEA) en Psychologie Sociale – Université Libre de Bruxelles, Belgia. A ob?inut titlul de doctor în Sociologie în anul 2009, la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Ia?i. A beneficiat de burse de studii ?i stagii de cercetare în str?in?tate oferite de Guvernul României ?i Agence Unviersitaire de la Francophonie. A participat la numeroase conferin?e interna?ionale, specializ?ri în ?ar? ?i str?in?tate ?i a publicat articole în reviste ?tiin?ifice ?i volume colective. Este lector universitar la Universitatea „Petre Andrei” din Ia?i.

Domenii de interes: metodologia cercet?rii, psihologie social?, psihosociologia migra?iei, psihosociologie intercultural?, bioetica